Blijft uw hypotheek betaalbaar?
U kunt op meerdere manieren actief aan de slag om uw hypotheek nu en in de toekomst betaalbaar te houden.

Lees meer

Flexibel Krediet Hypotheek

Heeft u een Flexibel Krediet Hypotheek van WestlandUtrecht Bank? Met deze hypotheek kunt u over een deel van uw overwaarde beschikken, terwijl u in uw huis blijft wonen.

U kunt de Flexibel Krediet Hypotheek niet meer aanvragen bij een verhoging of meenemen bij verhuizing. Ook kunt u niet meer naar deze hypotheekvorm omzetten.

Opname

Een opname uit uw Flexibel Krediet Hypotheek vraagt u aan met dit formulier.

Opnames na 1 januari 2013
Heeft u na 1 januari 2013 een opname gedaan? Of wilt u nog een opname doen? Onder de volgende voorwaarden heeft u recht op hypotheekrenteaftrek:

 1. U besteedt het opgenomen bedrag aan woningverbetering.
 2. U start direct na opname met de aflossing van het bedrag. Dit doet u ten minste op annuïtaire wijze. Uw financieel adviseur kan u hierover meer vertellen.

Kijkt u op de site van de Belastingdienst voor meer informatie.

Aflossen

Aflossen op uw Flexibel Krediet Hypotheek kan eenvoudig via MijnWUB. U kunt ook aflossen via een (periodieke) overboeking. U leest hoe u dit doet op westlandutrechtbank.nl/aflossen.

Productkenmerken

 • Doorlopend krediet, met het huis als onderpand.
 • U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. Bijvoorbeeld, u sluit een Flexibel Krediet Hypotheek van €15.000. U neemt €4.000 op, dan betaalt u alleen rente over €4.000.
 • Aflossing gedurende de looptijd is niet verplicht, maar is wel mogelijk.
 • U kunt incidenteel geld opnemen (vanaf €1.000).

Waar moet u op letten?

 • De Flexibel Krediet Hypotheek is gebaseerd op een 1-maands Euriplus met een opslag van 0,10%. Dit kan betekenen dat u na een renteherziening per maand meer of minder moet betalen.
 • U bouwt geen vermogen op voor de aflossing aan het einde van de looptijd. Hierdoor bestaat de kans dat u aan het einde van de looptijd of bij eerdere beëindiging een restschuld overhoudt. Deze restschuld moet u aflossen uit eigen middelen.
 • U moet zelf zorgen voor aflossing tijdens of aan het einde van de looptijd.
 • Bij een opname uit de Flexibel Krediet Hypotheek na 1 januari 2013 is de hypotheekrente onder bepaalde fiscale voorwaarden aftrekbaar in box 1.
  • U besteedt het opgenomen bedrag aan woningverbetering.
  • U start direct na opname met de aflossing van het bedrag. Dit doet u ten minste op annuïtaire wijze.
 • Als u het opgenomen bedrag niet gebruikt voor woningverbetering mag u het opgenomen bedrag aftrekken van uw vermogen in box 3. Hierdoor kan het zijn dat u minder of geen vermogensrendementsheffing hoeft te betalen.
 • Uw rente kan in een hogere tariefklasse uitkomen door uw Flexibel Krediet Hypotheek. Bij de Flexibel Krediet Hypotheek telt namelijk uw volledige kredietlimiet mee, ook al heeft u niets of slechts een deel van uw krediet opgenomen. Wij gaan van dat maximum uit, omdat u op ieder willekeurig moment geld op kan nemen. En heeft u meer hypotheken? Dan geldt deze renteopslag voor álle hypotheken die u bij ons heeft.
 • U kunt uw kredietlimiet tussentijds verlagen (tot maximaal het opgenomen bedrag). U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons indienen.

Past de Flexibel Krediet Hypotheek nog bij uw huidige situatie?

U heeft samen met uw adviseur gekozen voor de Flexibel Krediet Hypotheek. Maar dat wil niet zeggen dat dit product nog steeds bij u past. Een aflopend krediet is voor de meeste bestedingsdoelen een beter alternatief. Het is verstandig om de looptijd van het krediet af te stemmen op de economische levensduur van uw aankoop. Samen met uw adviseur kunt u bepalen wat voor u de verstandigste keuze is.

Aflossen of verlengen?

Uiterlijk op de einddatum moet u uw krediet aflossen. Aflossen kan binnen de Flexibel Krediet Hypotheek op elk moment en zonder kosten. Onder bepaalde voorwaarden kunt u er ook voor kiezen de looptijd te verlengen. U moet uw hypotheek dan omzetten naar een andere hypotheekvorm. Het is goed om nu al na te denken wat uw voorkeur zou hebben. Hoe eerder u actie onderneemt hoe meer mogelijkheden u heeft.

Aflossen op uw Flexibel Krediet Hypotheek kan eenvoudig via MijnWUB. U kunt ook aflossen via een (periodieke) overboeking.

Rente bijschrijven

Heeft u bij het aangaan van de Flexibel Krediet Hypotheek ervoor gekozen om de rente over het opgenomen krediet te laten bijschrijven op uw krediet? Dan betaalt u ook rente over dit rentebedrag. Uw schuld neemt daardoor sneller toe en u bereikt ook veel sneller uw kredietlimiet. Bij het bereiken van uw kredietlimiet kunt u uw rente niet meer laten bijschrijven. Vanaf dan wordt de rente afgeschreven van uw betaalrekening. Dat heeft direct gevolgen voor uw maandelijkse bestedingsruimte. In het uiterste geval zou dit tot betalingsproblemen kunnen leiden. Wees hierop alert zodat u tijdig actie kunt ondernemen.

 • Het is niet verstandig om de rente te laten bijschrijven als u daar geen goede reden voor heeft.
 • Heeft u niet gekozen voor rentebijschrijving? Dan is het ook niet meer mogelijk om alsnog hiervoor te kiezen.
 • De rente die wordt bijgeschreven over het geleende bedrag is niet aftrekbaar.