Ik wil mijn hypotheek verlengen

Misschien is de einddatum van uw hypotheek nog niet in zicht, maar de looptijd van uw lening nu al verlengen kan interessant zijn:

• U verwacht de lening op de einddatum niet volledig te kunnen aflossen uit eigen middelen.
• U zet uw vermogen liever op een andere manier in dan voor (gehele) aflossing.
• U wilt een verlenging combineren met een (gedeeltelijke) omzetting naar een andere hypotheekvorm.

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Het is mogelijk om op ieder moment tijdens de looptijd een verlenging aan te vragen.
 • Bij verlengen kunt u kiezen voor een Konstant Hypotheek (aflossingsvrij), een Annuïteiten Hypotheek, een Lineaire Hypotheek of een combinatie hiervan.
 • Als u over voldoende inkomen beschikt om de hypotheek nu en later te betalen, kunt u de looptijd verlengen met maximaal 15 jaar.
 • Wanneer u meer dan 15 jaar voor de einddatum wilt verlengen, dan houden wij rekening met de maximaal toegestane looptijd van 30 jaar.

Voorbeeld:
Uw leningdeel loopt nog 20 jaar. Dan kunt u nu al een verlenging aanvragen voor maximaal 10 jaar. De nieuwe looptijd is dan 30 jaar.

...

Kan ik mijn hypotheekvorm behouden?

U kunt een Konstant Hypotheek in dezelfde vorm verlengen. Het totale aflossingsvrije deel mag alleen niet hoger zijn dan 80% van de actuele marktwaarde. Als dat wel zo is dan is verlenging alleen mogelijk in combinatie met een (gedeeltelijke) omzetting naar een Annuïteiten Hypotheek of een Lineaire Hypotheek. Voor alle andere hypotheken is verlenging alleen mogelijk in combinatie met een omzetting naar een andere hypotheekvorm. Voor een Overbruggingskrediet gelden specifieke voorwaarden.

Kan ik zelf een verlenging aanvragen?

Dat kan onder de volgende voorwaarden:

 • Uw totale hypotheek is op het moment van aanvragen niet hoger dan
  € 50.000 én;
 • het leningdeel waarvoor u een verlenging wilt aanvragen is een Konstant Hypotheek (aflossingsvrij) of een Flexibel Krediet Hypotheek én;
 • het leningdeel waarvoor u een verlenging wilt aanvragen is gesloten zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

U vindt het aanvraagformulier onderaan deze pagina.

In alle andere situaties kunt u de verlenging alleen aanvragen via uw financieel adviseur. Die kan u helpen de mogelijkheden en gevolgen op een rij te zetten en vervolgstappen te nemen.

Hoe informeren wij u als de einddatum van uw lening nadert?

 • Wij sturen u jaarlijks overzichten van uw lening(en) en u vindt deze ook terug in MijnWUB. Als u vermogen opbouwt ontvangt u daar tevens regelmatig overzichten van. Daarmee kunt u de ontwikkelingen van het vermogen volgen.
 • Heeft u één of meerdere leningdelen waarbij op de einddatum (mogelijk) een restant lening overblijft? Dan sturen wij u een brief als uw hypotheek het einde van de looptijd nadert. Daarin informeren we u over de mogelijkheden. Dat doen we vanaf vijf, drie en één jaar maar ook uiterlijk een half jaar van tevoren.
 • Als er op de einddatum nog een schuld is, ontvangt u twee weken van tevoren een aflosnota. Hierop staat vermeld welk bedrag u moet aflossen.

Hoe werkt verlengen?


U kunt uw lening verlengen als een Konstant Hypotheek (aflossingsvrij), of de hypotheek -gedeeltelijk- omzetten naar een Annuïteiten of Lineaire Hypotheek.

Is het totale leningbedrag hoger dan € 50.000 of is dit een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kunt u de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen.

Bij een Annuïteiten Hypotheek en een Lineaire Hypotheek lost u uw lening volledig af tijdens de looptijd van de lening.
U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek (ruim) voor de einddatum omzet naar een Konstant Hypotheek (aflossingsvrij).

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen.

Let op: heeft u uw Annuïteiten Hypotheek of Lineaire Hypotheek afgesloten op of na 1 januari 2013? Dan is dit om fiscale redenen niet toegestaan. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.

U kunt het opgenomen deel van uw Flexibel Krediet Hypotheek alleen verlengen als u de hypotheek omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij) of een combinatie hiervan.
Is het totale leningbedrag hoger dan € 50.000 of is dit een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kunt u de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen.

U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek helemaal of gedeeltelijk omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij) of een combinatie hiervan.

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen.

Zet u de hypotheek helemaal om? Dan wordt de verpande levensverzekering beëindigd en afgelost of apart van de hypotheek voortgezet. Het apart van de hypotheek voortzetten van de levensverzekering is alleen mogelijk als de totale lening niet hoger is dan de marktwaarde van uw woning, uw inkomen voldoende is èn de levensverzekering geen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is.

Zet u de hypotheek gedeeltelijk om? Dan wordt de hypotheek gesplitst in 2 delen:
• Deel 1 loopt ongewijzigd door tot de huidige einddatum. De opgebouwde waarde in uw levensverzekering komt tot uitkering op de oorspronkelijke einddatum. Dit bedrag wordt dan afgelost op de lening.
• Deel 2 kan worden verlengd in combinatie met een omzetting naar een Annuïteiten Hypotheek, een Lineaire Hypotheek of een Konstant Hypotheek.

U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek helemaal of gedeeltelijk omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij) of een combinatie hiervan.

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen.

Zet u de hypotheek helemaal om? Dan wordt de verpande beleggingsrekening beëindigd en afgelost of apart van de hypotheek voortgezet. Het apart van de hypotheek voortzetten van de beleggingsrekening is alleen mogelijk als de totale lening niet hoger is dan de marktwaarde van uw woning, uw inkomen voldoende is èn de beleggingsrekening geen Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) is.

Zet u de hypotheek gedeeltelijk om? Dan wordt de hypotheek gesplitst in 2 delen:
• Deel 1 loopt ongewijzigd door tot de huidige einddatum. Het opgebouwde saldo van uw beleggingsrekening komt tot uitkering op de oorspronkelijke einddatum. Dit bedrag wordt dan afgelost op de lening.
• Deel 2 kan worden verlengd in combinatie met een omzetting naar een Annuïteiten Hypotheek, een Lineaire Hypotheek of een Konstant Hypotheek.

Bij een Lage Lasten Hypotheek en een SpaarXtra Hypotheek lost u uw lening volledig af op de oorspronkelijke einddatum.
U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek (ruim) voor de einddatum omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij), of een combinatie hiervan.

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen.

De spaarpolis (Lage Lasten Polis of SpaarXtra Polis) moet worden afgekocht en de afkoopwaarde wordt afgelost of aan u uitgekeerd. Uitkering van de afkoopwaarde is alleen mogelijk als de totale lening niet hoger is dan de marktwaarde van uw woning. Verder kijken we of uw inkomen voldoende is èn of de spaarpolis geen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is.
Let op: als u uw polis afkoopt, wordt uw polis eerder stopgezet dan de afgesproken einddatum. De afkoopwaarde is daardoor lager dan de afkoopwaarde op de einddatum. Afkopen van de polis kan fiscale gevolgen hebben en bij afkoop stopt de overlijdensrisicodekking in deze polis. Laat u daarom goed adviseren.

Bij een BankSpaar Loyaal Hypotheek lost u uw lening volledig af op de oorspronkelijke einddatum.

U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek (ruim) voor de einddatum omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij) of een combinatie hiervan.

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen.
De spaarrekening (BankSpaar Loyaal Rekening) moet worden stopgezet en het saldo wordt afgelost. Uitkering van het saldo is niet toegestaan.

Voor het verlengen van een Overbruggingskrediet gelden specifieke voorwaarden.


Waar moet u op letten?


Een verlenging is mogelijk op ieder moment tijdens de looptijd. U kunt dus al ruim voor de einddatum van uw hypotheek een verlenging aanvragen. U kunt op elk moment tijdens de looptijd een verlenging aanvragen, maar uiterlijk kan dit drie maanden vóór het bereiken van de einddatum van uw lening.

U betaalt € 225 administratiekosten voor een verlenging, ongeacht het aantal leningdelen. Combineert u een verlenging met een omzetting en/of een tussentijdse renteaanpassing? Dan worden hiervoor geen extra administratiekosten in rekening gebracht. In geval van financieel advies betaalt u hiervoor advieskosten. U hoeft niet naar een notaris.

Het minimale leningbedrag per leningdeel na verlenging is € 5.000.

De aanvraag wordt altijd beoordeeld op basis van de waarde van uw woning. De waarde van uw woning kunt u aantonen door middel van de meest recente WOZ-verklaring of een gevalideerd taxatierapport (maximaal 6 maanden oud).

U beschikt over voldoende inkomen om de hypotheek nu en later te kunnen betalen.
Afhankelijk van de hoogte van uw totale lening en uw wensen voor de verlenging kunnen aanvullende stukken nodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomensgegevens, een inkomensverklaring (indien u zelfstandig ondernemer bent) en/of een afkoopverklaring voor een verpande polis, bankspaarrekening of beleggingsrekening.

Als een inkomenstoets onderdeel uitmaakt van de kredietbeoordeling doen we ook een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Na ontvangst van het aanvraagformulier laten wij u weten welke informatie wij van u willen ontvangen.

Ja, dat kan maar hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:
• Het totale aflossingsvrije deel van uw lening mag niet hoger zijn dan 80% van de huidige marktwaarde van uw woning
• Het is mogelijk om het aflossingsvrije deel van uw lening te verhogen tot maximaal 50% van de huidige marktwaarde van uw woning.
• Heeft u een Annuïteiten Hypotheek of een Lineaire Hypotheek die bij WestlandUtrecht Bank gesloten is op of na 1 januari 2013? Dan mag deze niet omgezet worden naar een aflossingsvrije hypotheek (Konstant Hypotheek).

De fiscale aftrekbaarheid van de rente van hypothecaire leningen is beperkt tot 30 jaar waardoor uw bruto hypotheeklasten netto kunnen worden. Daarnaast gaat u zodra u AOW-gerechtigd bent, minder belasting betalen waardoor de hypotheekrenteaftrek (als u daar dan nog recht op heeft) ook lager wordt. Uw maandlasten zullen hierdoor stijgen. Laat u zich hierover informeren door uw financieel adviseur of kijk op de site van de Belastingdienst.

Bij een verlenging kunt u deze rentevorm niet behouden. U kunt kiezen uit een vaste rente of de 1-maand Euriplus Rente met variabele opslag, afhankelijk van de hypotheekvorm die u kiest. Het nieuwe rentecontract gaat in op het moment van verlenging en uw oude rentevorm vervalt direct. Dat kan dus ruim voor het einde van uw huidige looptijd zijn.

Heeft u nu een vaste rente of een 1-maands Euriplus Rente met variabele opslag? Dan loopt uw huidige rentevastperiode onveranderd door. Het huidige rentecontract loopt zoveel mogelijk ongewijzigd door. Het is wel mogelijk dat de tariefklasse aangepast wordt.

Het is mogelijk om gelijktijdig een tussentijdse renteaanpassing aan te vragen. Als uw huidige rentevastperiode binnen 3 maanden afloopt ontvangt u bij uw verlengingsofferte altijd ook een nieuw rentevoorstel.

Let op! Als u de looptijd verlengt, moet u langer uw maandlasten betalen. Loopt uw huidige rentevastperiode af? Dan kunnen uw maandlasten stijgen door bijvoorbeeld een verhoging van de hypotheekrente. Hoe korter de rentevastperiode, hoe sneller eventuele renteveranderingen invloed hebben op uw maandlasten. Zorg ervoor dat u de hypotheekrente ook kunt betalen bij een stijging. Uw financieel adviseur kan u hierover adviseren. Wilt u meer zekerheid over uw maandlasten? Dan kunt u bijvoorbeeld de rente vastzetten voor een langere rentevastperiode of mogelijk zelfs voor de hele looptijd. Ook kunt er voor kiezen om bij verlenging uw leningdeel op te splitsen in meerdere leningdelen. Zo kunt u per leningdeel een andere rentevastperiode kiezen om het renterisico te spreiden.

Heeft u nu een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan komt de NHG-dekking en de bijbehorende korting op de rente voor de hele lening te vervallen op het moment van verlenging. Laat u hierover goed adviseren door uw financieel adviseur.

De hoogte van uw rente wordt onder andere bepaald door de tariefklasse van uw hypotheek. Deze tariefklasse geeft de verhouding weer tussen de hoogte van uw hypotheek en de marktwaarde van uw woning. Wij vragen u bij verlenging om de huidige waarde van uw woning. Het kan zijn dat de waarde van uw woning hoger of lager is dan de bij ons bekende waarde.
Hogere marktwaarde:
Dan bepalen wij de tariefklasse opnieuw. Valt uw lening in een lagere tariefklasse? Dan wordt de rente voor alle leningdelen op de verlengingsdatum aangepast.

Lagere marktwaarde:
Dan wordt de tariefklasse niet direct opnieuw bepaald maar pas bij een eventueel toekomstige renteherziening, tenzij sprake is van één van de volgende situaties:
• NHG vervalt: zie Heeft u nu NHG?
• Een verpande spaarpolis of beleggingsrekening wordt beëindigd en de waarde wordt niet afgelost op de hoofdsom: dan wordt de tariefklasse van alle leningdelen direct opnieuw bepaald. Valt een leningdeel in een andere tariefklasse? Dan wordt de rente voor alle leningdelen op de verlengingsdatum aangepast.
• De verlenging wordt gecombineerd met een contractuele renteherziening omdat uw rentevastperiode binnen 3 maanden afloopt of u vraagt ook een tussentijdse renteaanpassing aan: dan wordt de tariefklasse van dat leningdeel direct opnieuw bepaald. Valt het leningdeel in een andere tariefklasse? Dan wordt de rente op de verlengingsdatum aangepast. Voor eventuele andere leningdelen geldt dit niet.

Als u zelf een verlenging aanvraagt, vindt er geen nieuwe inkomensbeoordeling plaats. Maar bij een verlenging moet u wel langer uw maandlasten kunnen betalen. Andere financiële verplichtingen, het vervallen van de hypotheekrenteaftrek, of een inkomensdaling bij pensioen kunnen mogelijk leiden tot betalingsproblemen in de toekomst. Twijfelt u of u de maandlasten kunt blijven betalen? Dan kan het verstandig zijn een financieel adviseur te raadplegen. Deze kan u helpen de mogelijkheden en gevolgen op een rij te zetten en vervolgstappen te nemen. Let op: aan een advies zijn kosten verbonden, laat u zich daarover goed informeren.

Maakt u zich nu al zorgen over de betaalbaarheid van uw maandlasten? Dan kunt u contact met ons opnemen om uw situatie te bespreken. U kunt ons bellen op nummer 033 - 422 94 95 of mailen naar westlandutrechtbank@betaalmijnhypotheek.nl.
Lees meer over wat u kunt doen bij financiële zorgen.


Stappenplan

Stap 1

Vul het aanvraagformulier in.

Stap 2

Wij beoordelen uw aanvraag en u ontvangt van ons een voorstel waarin wij u vragen om de WOZ-beschikking of een gevalideerd taxatierapport.

Stap 3

U tekent het voorstel en stuurt de WOZ-beschikking of het taxatierapport mee.

Stap 4

Wij beoordelen uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte voor de verlenging (= bindende overeenkomst).

Stap 5

U ondertekent en retourneert de offerte.

Direct zelf een verlenging aanvragen

Via dit formulier kunt u direct zelf een verlenging aanvragen.

Naar het aanvraagformulier