Ik wil extra aflossen

Het kan aantrekkelijk zijn om extra af te lossen op uw hypotheek. Bijvoorbeeld als u een geldbedrag heeft ontvangen of heeft opgebouwd buiten uw hypotheekconstructie om. Op deze pagina leest u hoe extra aflossen werkt. Ook vertellen wij de voor- en nadelen van extra aflossen.

 • Het proces
 • Voor- en nadelen

Stap 1:

U betaalt ons het bedrag dat u wilt aflossen. Maak het bedrag naar ons over:

Ons rekeningnummer: NL45 INGB 0000 2281 30
Ten name van: WestlandUtrecht Bank
Onder vermelding van: Uw lening- en leningdeelnummer en 'extra aflossen'

Let op! Voortaan gebruiken we één rekeningnummer, waarnaar u kunt overschrijven.
Dat is: NL45 INGB 0000 2281 30.

Wilt u vooraf weten wat het effect is van een extra aflossing? Vraag dan van tevoren een berekening op. Neem hiervoor contact met ons op.

Stap 2:

U ontvangt een bevestiging van de aflossing. Let op: Komt u met uw extra aflossing boven uw vergoedingsvrije bedrag uit? Dan bent u mogelijk een vergoeding verschuldigd. Als dit zo is, dan verrekenen wij deze vergoeding met het bedrag dat u aan ons heeft overgemaakt. Uw aflossing zal hierdoor minder zijn.

Stap 3:

U ontvangt aan het eind van de maand een leningoverzicht. Daarin staan de gemaakte afspraken, het aflosbedrag, uw nieuwe maandbedrag en de schuldrest.

Stap 4:

Na de extra aflossing verlaagt uw hypotheekschuld. De maand daarop innen wij het nieuwe maandbedrag. U betaalt achteraf; aan het einde van de maand na uw overboeking.

Heeft u een spaarhypotheek? Dan berekenen wij uw nieuwe premie vanaf de premievervaldatum.

Heeft een (bank)spaarhypotheek? Of heeft u een premiedepot?

Dan kan een extra aflossing gevolgen hebben voor de premie. Vraag daarom eerst bij ons een berekening op en raadpleeg uw financieel adviseur.

Voordelen Nadelen
Uw hypotheekschuld en uw maandlast worden lager. U kunt minder rente aftrekken van uw inkomstenbelasting.
Bij verkoop wordt de kans op een restschuld kleiner. U betaalt mogelijk een vergoeding.
Uw hypotheek kan in een lagere tariefklasse vallen. U kunt niet meer over dit geld beschikken.

Aandachtspunten

 • Vergoeding vervroegd aflossen AFM:
  De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 20 maart 2017 een leidraad gepubliceerd voor de berekening van de vergoeding bij vervroegd aflossen. Wij verwachten onze berekeningen per juni in lijn te hebben gebracht met de leidraad. Betaalt u voor die tijd een vergoeding dan vindt na 1 juni alsnog een herberekening plaats. Lees meer.
 • Vergoedingsvrij extra aflossen:
  Per kalenderjaar kunt u 10% van de oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij aflossen. Wilt u meer aflossen, dan betaalt u hiervoor mogelijk een vergoeding.
 • Maandelijkse aflossen:
  Bij de meeste hypotheekvormen kunt u maandelijks een bedrag aflossen van minimaal €500. Uitzonderingen zijn de Lage Lasten Hypotheek, SpaarXtra Hypotheek en BankSpaar Loyaal Hypotheek. Voor deze hypotheken geldt, dat u alleen op de hypotheekvervaldatum vergoedingsvrij mag aflossen.
 • Fiscale gevolgen:
  Extra aflossen heeft fiscale gevolgen. Zeker bij een Lage Lasten Hypotheek, SpaarXtra Hypotheek en BankSpaar Loyaal Hypotheek. Neem daarom voor u een extra aflossing doet contact op met uw financieel adviseur.
 • Loyaliteitsbonus:
  Heeft u een Bankspaar Loyaal Hypotheek en wilt u extra aflossen? Het kan dan zijn dat u een bonus misloopt. Hoe meer u aflost, des te meer risico u loopt. Vraag uw adviseur welk risico u loopt.

Waarmee kan ik u helpen?

 • Terug

  Waarom een vergoeding?

  In sommige gevallen betaalt u een vergoeding wanneer u uw hypotheek wilt wijzigen. Bijvoorbeeld als u extra af wilt lossen of als u tussentijds uw rente aan wilt passen. Bekijk onze korte video waarin we uitleggen waarom er soms sprake is van een vergoeding. In deze video wordt nog gesproken over boete in plaats van vergoeding.

  Bekijk de video

 • Terug

  Ik maak mij zorgen om mijn hypotheek

  Er kunnen meerdere redenen zijn waardoor het betalen van uw hypotheeklasten onder druk komen te staan.

  Het is belangrijk tijdig contact met ons op te nemen. Wij bekijken samen met u wat we kunnen doen om uw hypotheek betaalbaar te houden. Hoe eerder u contact met ons op neemt hoe beter we u kunnen helpen.

  Wij zijn bereikbaar via 033-422 94 95. Of neem contact op met uw financieel adviseur.

  Wat kunt u zelf doen?

 • Terug

  Ik wil extra aflossen

  Heeft u een bedrag opgebouwd op een spaar- of beleggingsrekening of heeft u een schenking gekregen, dan kan het aantrekkelijk zijn om een extra aflossing te doen op uw hypotheekschuld. Lees alles over aflossen op de pagina Ik wil extra aflossen.

  Neem contact op met uw financieel adviseur voor advies over extra aflossen. Hij kan voor u uitrekenen wat de voordelen zijn op korte en lange termijn.

  Ik wil extra aflossen

 • Terug

  Ik zoek een adviseur

  Bent u op zoek naar een financieel adviseur? Met onze adviseurszoeker vindt u eenvoudig een adviseur bij u in de buurt.

  Zoek een adviseur

HypotheekWijzer

U weet in tien minuten of uw hypotheek extra aandacht nodig heeft.

AflosWijzer

U krijgt binnen drie minuten een indicatie of aflossen voor u gunstiger is dan sparen.

RestschuldWijzer

Bereken of u een grote of kleine kans heeft op een restschuld.

Lopende hypotheek

Met dit formulier kunt u eenvoudig zelf een tussentijdse renteaanpassing aanvragen.

Persoonlijke gegevens

Met dit formulier kunt u uw adreswijziging, een wijziging van het incasso rekeningnummer of tenaamstelling doorgeven.

Overige wijzigingen

Als u een andere wijziging wilt doorgeven of wat wilt vragen, dan kan dat via ons contactformulier.