Ik wil mijn hypotheek verlengen

Misschien is de einddatum van uw hypotheek nog niet in zicht, maar de looptijd van uw lening nu al verlengen kan interessant zijn. 

Er kunnen meerdere redenen zijn om een verlenging aan te vragen 

•    U verwacht de lening op de einddatum niet volledig te kunnen aflossen uit eigen middelen. 
•    U zet uw vermogen liever op een andere manier in dan voor (gehele) aflossing.
•    U wilt een verlenging combineren met een (gedeeltelijke) omzetting naar een andere hypotheekvorm.

Mijn hypotheek nadert de einddatum

Wat zijn de mogelijkheden?

 • Het is mogelijk om op ieder moment tijdens de looptijd een verlenging aan te vragen. 
 • Als u over voldoende inkomen beschikt om de hypotheek nu en later te betalen, kunt u de looptijd van een leningdeel maximaal 15 jaar verlengen. 
 • Daarbij geldt dat de totale looptijd vanaf datum van verlenging maximaal 30 jaar mag zijn. 
  Voorbeeld: de huidige einddatum van uw leningdeel is 1-1-2030. Dan kunt u nu al een verlenging aanvragen. Deze kan dan tot uiterlijk 1-1-2045 worden verlengd.  
 • Bij verlengen kunt u kiezen voor een Konstant Hypotheek  (aflossingsvrij), een Annuïteiten Hypotheek, een Lineaire Hypotheek of een combinatie hiervan. 

Kan ik mijn hypotheekvorm behouden bij verlenging?  

U kunt een Konstant Hypotheek in dezelfde vorm verlengen. Het totale aflossingsvrije deel mag alleen niet hoger zijn dan 80% van de actuele marktwaarde. Als dat wel zo is dan is verlenging alleen mogelijk in combinatie met een (gedeeltelijke) omzetting naar een Annuïteiten Hypotheek of een Lineaire Hypotheek. Voor alle andere hypotheken is verlenging alleen mogelijk in combinatie met een omzetting naar een andere hypotheekvorm. Voor een Overbruggingskrediet gelden specifieke voorwaarden. 

Wanneer los ik mijn hypotheek af?

Als de looptijd van uw hypotheek eindigt, moet deze afgelost zijn. Bij sommige hypotheekvormen lost u tijdens de looptijd automatisch af en bij andere hypotheekvormen moet u aan het einde van de looptijd de gehele hypotheek in een keer aflossen. Heeft u op het einde van de looptijd een restant lening over dan kunt u deze aflossen uit eigen middelen of door de verkoop van uw woning. U leest op onze website de details over uw hypotheekvorm op het einde van de looptijd. 

Hoe vraag ik een verlenging aan?

U kunt zelf een verlenging aanvragen via onderstaand formulier. Dat kan alleen onder de volgende voorwaarden:

 • Uw totale hypotheek is op het moment van aanvragen niet hoger dan €125.000 én 
 • het leningdeel waarvoor u een verlenging wilt aanvragen is een Konstant Hypotheek (aflossingsvrij) of een Flexibel Krediet Hypotheek én
 • het leningdeel waarvoor u een verlenging wilt aanvragen is gesloten zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

In alle andere situaties kunt u de verlenging alleen aanvragen via uw financieel adviseur. Die kan u helpen de mogelijkheden en gevolgen op een rij te zetten en vervolgstappen te nemen. Met Zoek een Adviseur vindt u na het invoeren van uw adresgegevens een overzicht van financieel adviseurs bij u in de buurt. Informeer vooraf naar de eventuele advieskosten en waar het advies uit bestaat. Wij ontvangen de aanvraag graag minimaal 3 maanden vóór het bereiken van de einddatum van uw lening.

Hoe informeren wij u als de einddatum van uw lening nadert?

 • Wij sturen u jaarlijks overzichten van uw lening(en) en u vindt deze ook terug in MijnWUB. Als u vermogen opbouwt ontvangt u daar tevens regelmatig overzichten van. Daarmee kunt u de ontwikkelingen van het vermogen volgen.  
 • Heeft u één of meerdere leningdelen waarbij op de einddatum (mogelijk) een restant lening overblijft? Dan sturen wij u een brief als uw hypotheek het einde van de looptijd nadert. Daarin informeren we u over de mogelijkheden. Dat doen we vanaf vijf, drie en één jaar maar ook uiterlijk een half jaar van tevoren.
 • Als er op de einddatum nog een schuld is, ontvangt u drie weken van tevoren een aflosnota. Hierop staat vermeld welk bedrag u moet aflossen.

 

Konstant Hypotheek

U kunt uw lening verlengen als een Konstant Hypotheek (aflossingsvrij), of de hypotheek -gedeeltelijk- omzetten naar een Annuïteiten of Lineaire Hypotheek.

Is het totale leningbedrag hoger dan € 125.000 of is dit een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kunt u de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen. 

Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek

Bij een Annuïteiten Hypotheek en een Lineaire Hypotheek lost u uw lening volledig af tijdens de looptijd van de lening. 
U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek (ruim) voor de einddatum omzet naar een Konstant Hypotheek (aflossingsvrij). 

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur  aanvragen. 

Let op: heeft u uw Annuïteiten Hypotheek of Lineaire Hypotheek afgesloten op of na 1 januari 2013? Dan is dit om fiscale redenen niet toegestaan. Uw adviseur kan u hier meer over vertellen. 

Flexibel Krediet Hypotheek

U kunt het opgenomen deel van uw Flexibel Krediet Hypotheek alleen verlengen als u de hypotheek omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij).
Is het totale leningbedrag hoger dan € 125.000 of is dit een lening met Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan kunt u de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen.

Hypotheek met Levensverzekering en Balanced Life Hypotheek

U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek helemaal of gedeeltelijk omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij). 

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen. 

Zet u de hypotheek helemaal om? Dan wordt de verpande levensverzekering beëindigd en afgelost of apart van de hypotheek voortgezet. Het apart van de hypotheek voortzetten van de levensverzekering is alleen mogelijk als de totale lening niet hoger is dan de marktwaarde van uw woning, uw inkomen voldoende is èn de levensverzekering geen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is.

Zet u de hypotheek gedeeltelijk om? Dan wordt de hypotheek gesplitst in 2 delen:
•    Deel 1 loopt ongewijzigd door tot de huidige einddatum. De opgebouwde waarde in uw levensverzekering komt tot uitkering op de oorspronkelijke einddatum. Dit bedrag wordt dan afgelost op de lening.
•    Deel 2 kan worden verlengd in combinatie met een omzetting naar een Annuïteiten Hypotheek, een Lineaire Hypotheek of een Konstant Hypotheek.

Hypotheek met Beleggingsrekening (BEW) en SelectFund Hypotheek

U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek helemaal of gedeeltelijk omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij). 

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen. 

Zet u de hypotheek helemaal om? Dan wordt de verpande beleggingsrekening beëindigd en afgelost of apart van de hypotheek voortgezet. Het apart van de hypotheek voortzetten van de beleggingsrekening is alleen mogelijk als de totale lening niet hoger is dan de marktwaarde van uw woning, uw inkomen voldoende is èn de beleggingsrekening geen Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) is.

Zet u de hypotheek gedeeltelijk om? Dan wordt de hypotheek gesplitst in 2 delen:
•    Deel 1 loopt ongewijzigd door tot de huidige einddatum. Het opgebouwde saldo van uw beleggingsrekening komt tot uitkering op de oorspronkelijke einddatum. Dit bedrag wordt dan afgelost op de lening.
•    Deel 2 kan worden verlengd in combinatie met een omzetting naar een Annuïteiten Hypotheek, een Lineaire Hypotheek of een Konstant Hypotheek.

Lage Lasten Hypotheek en SpaarXtra Hypotheek

Bij een Lage Lasten Hypotheek en een SpaarXtra Hypotheek lost u uw lening volledig af op de oorspronkelijke einddatum. 
U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek (ruim) voor de einddatum omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij). 

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen. 

De spaarpolis (Lage Lasten Polis of SpaarXtra Polis) moet worden afgekocht en de afkoopwaarde wordt afgelost of aan u uitgekeerd.  Uitkering van de afkoopwaarde is alleen mogelijk als de totale lening niet hoger is dan de marktwaarde van uw woning, uw inkomen voldoende is èn de spaarpolis geen Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW) is. 

BankSpaar Loyaal Hypotheek

Bij een BankSpaar Loyaal Hypotheek lost u uw lening volledig af op de oorspronkelijke einddatum. 

U kunt uw lening alleen verlengen als u de hypotheek (ruim) voor de einddatum omzet naar een Annuïteiten Hypotheek, Lineaire Hypotheek of Konstant Hypotheek (aflossingsvrij). 

U kunt de verlenging alleen via uw financieel adviseur aanvragen. 
De spaarrekening (BankSpaar Loyaal Rekening) moet worden stopgezet en het saldo wordt afgelost. Uitkering van het saldo is niet toegestaan.

Overbruggingskrediet

Voor het verlengen van een Overbruggingskrediet gelden specifieke voorwaarden.

 

Wanneer kan ik een verlenging aanvragen?

Een verlenging is mogelijk op ieder moment tijdens de looptijd. U kunt dus al ruim voor de einddatum van uw hypotheek een verlenging aanvragen. 

Zijn er kosten verbonden aan een verlenging?

U betaalt € 225 administratiekosten voor een verlenging, ongeacht het aantal leningdelen. Combineert u een verlenging met een omzetting en/of een tussentijdse renteaanpassing? Dan worden hiervoor geen extra administratiekosten in rekening gebracht. In geval van financieel advies betaalt u hiervoor advieskosten. 

Wat is het minimale bedrag bij verlenging?

Het minimale leningbedrag per leningdeel na verlenging is € 5.000.

Zijn er voorwaarden verbonden aan een verlenging?

De aanvraag wordt altijd beoordeeld op basis van de waarde van uw woning. De waarde van uw woning kunt u aantonen door middel van de meest recente WOZ-verklaring of een gevalideerd taxatierapport (maximaal 6 maanden oud). 
U beschikt over voldoende inkomen om de hypotheek nu en later te kunnen betalen. 
Afhankelijk van de hoogte van uw totale lening en uw wensen voor de verlenging kunnen aanvullende stukken nodig zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om inkomensgegevens, een inkomensverklaring (indien u zelfstandig ondernemer bent) en/of een afkoopverklaring voor een verpande polis, bankspaarrekening of beleggingsrekening. 

Als een inkomenstoets onderdeel uitmaakt van de kredietbeoordeling doen we ook een toetsing bij het Bureau Krediet Registratie (BKR). 

Na ontvangst van het aanvraagformulier laten wij u weten welke informatie wij van u willen ontvangen.

Kan ik mijn aflossingsvrije lening bij verlenging behouden?

Ja, dat kan maar hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:
•    Het totale aflossingsvrije deel van uw lening mag niet hoger zijn dan 80% van de huidige marktwaarde van uw woning
•    Het is mogelijk om het aflossingsvrije deel van uw lening te verhogen tot maximaal 50% van de huidige marktwaarde van uw woning.
•    Heeft u een Annuïteiten Hypotheek of een Lineaire Hypotheek die bij WestlandUtrecht Bank gesloten is op of na 1 januari 2013? Dan mag deze niet omgezet worden naar een aflossingsvrije hypotheek (Konstant Hypotheek).

Hoe zit het met mijn renteaftrek na verlenging?

De fiscale aftrekbaarheid van de rente van hypothecaire leningen is beperkt tot 30 jaar waardoor uw bruto hypotheeklasten netto kunnen worden. Daarnaast gaat u zodra u AOW-gerechtigd bent, minder belasting betalen waardoor de hypotheekrenteaftrek (als u daar dan nog recht op heeft) ook lager wordt. Uw maandlasten zullen hierdoor stijgen. Laat u zich hierover informeren door uw financieel adviseur of kijk op de  site van de Belastingdienst.

Heeft u nu Euriplus Rente met vaste opslag van 0,9% of 2,6% of een 6- of 12-maands Euriplus Rente?

Bij een verlenging kunt u deze rentevorm niet behouden. U kunt kiezen uit een vaste rente of de 1-maand Euriplus Rente met variabele opslag, afhankelijk van de hypotheekvorm die u kiest. Het nieuwe rentecontract gaat in op het moment van verlenging en uw oude rentevorm vervalt  direct. Dat kan dus ruim voor het einde van uw huidige looptijd zijn. 

Wat gebeurt er met mijn huidige rentevastperiode?

Heeft u nu een vaste rente of een 1-maands Euriplus Rente met variabele opslag? Dan loopt uw huidige rentevastperiode onveranderd door. Het huidige rentecontract loopt zoveel mogelijk ongewijzigd door. Het is wel mogelijk dat de tariefklasse aangepast wordt. 

Het is mogelijk om gelijktijdig een tussentijdse renteaanpassing aan te vragen. Als uw huidige rentevastperiode binnen 3 maanden afloopt ontvangt u bij uw verlengingsofferte altijd ook een nieuw rentevoorstel.

Heeft u nu NHG?

Heeft u nu een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie (NHG), dan komt de NHG-dekking en de bijbehorende korting op de rente voor de hele lening te vervallen op het moment van verlenging. Laat u hierover goed adviseren door uw financieel adviseur. New accordion content

Wordt mijn tariefklasse opnieuw bepaald bij verlengen?

De hoogte van uw rente wordt onder andere bepaald door de tariefklasse van uw hypotheek. Deze tariefklasse geeft de verhouding weer tussen de hoogte van uw hypotheek en de marktwaarde van uw woning. Wij vragen u bij verlenging om de huidige waarde van uw woning. Het kan zijn dat de waarde van uw woning hoger of lager is dan de bij ons bekende waarde. 
Hogere marktwaarde:
Dan bepalen wij de tariefklasse opnieuw. Valt uw lening in een lagere tariefklasse? Dan wordt de rente voor alle leningdelen op de verlengingsdatum aangepast. 

Lagere marktwaarde:
Dan wordt de tariefklasse niet direct opnieuw bepaald maar pas bij een eventueel toekomstige renteherziening, tenzij sprake is van één van de volgende situaties: 
•    NHG vervalt: zie Heeft u nu NHG?
•    Een verpande spaarpolis of beleggingsrekening wordt beëindigd en de waarde wordt niet afgelost op de hoofdsom: dan wordt de tariefklasse van alle leningdelen direct opnieuw bepaald. Valt een leningdeel in een andere tariefklasse? Dan wordt de rente voor alle leningdelen op de verlengingsdatum aangepast.
•    De verlenging wordt gecombineerd met een contractuele renteherziening omdat uw rentevastperiode binnen 3 maanden afloopt of u vraagt ook een tussentijdse renteaanpassing aan: dan wordt de tariefklasse van dat leningdeel direct opnieuw bepaald. Valt het leningdeel in een andere tariefklasse? Dan wordt de rente op de verlengingsdatum aangepast. Voor eventuele andere leningdelen geldt dit niet.

 

 

Direct zelf een verlenging aanvragen

Stap 1

Laptop

 


Vul het aanvraag-formulier in.

Stap 2

Persoon

 

Wij beoordelen uw aanvraag en u ontvangt van ons een voorstel waarin wij u vragen om de                     WOZ-beschikking of een gevalideerd taxatierapport. 
 

Stap 3

Contract

 

U tekent het voorstel en stuurt de WOZ-beschikking of het taxatierapport mee. 

Stap 4

Beoordeling

 

Wij beoordelen uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvangt u een offerte voor de verlenging (= bindende overeenkomst).

Stap 5

Overeenkomst


U ondertekent en retourneert de offerte. 

 

Aanvraagformulier verlengen

 

Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op. Wilt u advies? Neem dan contact op met een financieel adviseur