Ik wil volledig aflossen

Een hypotheek is een geldlening, die op enig moment terugbetaald moet worden. Dit is in elk geval aan het einde van de contractuele looptijd, maar in sommige gevallen is het ook mogelijk of gewenst om dit al voor de einddatum te doen. Overweegt u uw lening geheel af te lossen? Dan kunt u een pro forma aflosnota opvragen via westlandutrechtbank@stater.nl. Met deze pro forma aflosnota heeft u inzicht in de hypotheekschuld van dat moment en de hoogte van een eventuele vergoeding voor vervroegde aflossing. Hierin staat ook hoe u kunt overgaan tot definitieve aflossing. 

Volledig aflossen

Vergoedingsvrij aflossen

In alle gevallen moet u een (volledige) aflossing van de hypotheek minimaal een maand van te voren schriftelijk aan ons meedelen. Op het moment dat uw hypotheek aan renteherziening toe is, mag u (dat leningdeel) vergoedingsvrij aflossen. Dit kan 14 kalenderdagen voor en 27 kalenderdagen na deze renteherzieningsdatum.

Op andere momenten is dit afhankelijk van het verschil van uw contractrente ten opzichte van het rentepercentage voor soortgelijke nieuwe leningen met een op dat moment zelfde resterende rentevastperiode en een vergelijkbaar onderpand. Het kan voorkomen dat u als u volledig aflost, een vergoeding verschuldigd bent.

Meer informatie over de berekening van de vergoeding

Uit eigen middelen

Als u een bedrag gespaard/belegd heeft ter grootte van uw restschuld, een erfenis heeft ontvangen, een flinke geldprijs heeft gewonnen, of er een verzekering die tot uitkering komt, dan kan het de overweging waard zijn om uw hypotheek af te lossen. U heeft dan immers geen maandlasten meer. Daarmee stopt ook de eventuele renteaftrek.

Met een nieuwe hypotheek bij een andere geldverstrekker

Als u bij een andere geldverstrekker onder betere condities uw hypotheek kunt voorzetten dan kunt u daar een lening aanvragen waarmee de lopende hypotheek bij ons wordt afgelost. Dit noemen we het oversluiten van een hypotheekschuld.

Door verkoop van de woning

Als u uw woning verkoopt, moet de lening ingelost worden. Het meenemen van uw hypotheek is in geval van verhuizing onder voorwaarden mogelijk. Indien u niet bij WestlandUtrecht Bank blijft, omdat u naar een andere geldverstrekker gaat of gaat huren, dan kan er sprake zijn van een vergoeding ten gevolge van de volledige aflossing.

Belangrijke informatie als u een premie- of inlegdepot heeft

Gaat u uw lening geheel aflossen en heeft u een premie- of inlegdepot, dan is het volgende van belang. Het saldo van uw premie-of inlegdepot wordt niet verrekend op de aflosnota. Houdt hiermee rekening, zodat u bij de notaris niet voor een vervelende verrassing komt te staan. Het saldo van het premie- of inlegdepot wordt uiterlijk drie weken na de algehele aflossing aan u uitgekeerd. Leidt het ontbreken van het saldo van het depot op de aflosnota voor u tot financiële problemen, neem dan contact met ons op via 033 – 450 93 79 of via westlandutrechtbank@stater.nl.