Waarom betaalt u soms een vergoeding?

Als u uw hypotheek wijzigt kan er sprake zijn van een vergoeding. In onderstaande video leggen wij uit waarom we een vergoeding in rekening brengen. Verder leggen we op deze pagina uit wanneer er sprake kan zijn van een vergoeding. Tot slot gaan we in op een aantal belangrijke aandachtspunten.

Een vergoeding in verband met renteverlies kan van toepassing zijn in de volgende situaties:

Uitzonderingen

Er zijn verschillende momenten dat er bij bovenstaande wijzigingen geen sprake is van een vergoeding. Zo mag u bijvoorbeeld:

 • per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke hoofdsom vergoedingsvrij aflossen.
 • vergoedingsvrij uw hypotheek wijzigen wanneer uw rentevastperiode afloopt.
 • vergoedingsvrij uw hypotheek wijzigen wanneer uw contractrente lager is dan de actuele rente voor uw restant rentevastperiode.

Kijk voor meer informatie op de pagina van de betreffende wijziging.

 

 • Aftrekbaarheid vergoeding op de lening 
  Omdat een vergoeding eigenlijk vooruitbetaalde rente is, mag u deze in veel gevallen aftrekken van de belasting. De belangrijkste voorwaarde is dat de hypotheek gebruikt is voor financiering van de eigen woning. Uw financieel adviseur kan u hier meer over vertellen.
 • Vergoeding bij de SpaarXtra Hypotheek 
  Een SpaarXtra Hypotheek heeft twee losse rentecontracten. Een voor de lening en een voor de SpaarXtra Polis. Bij wijzigingen in een SpaarXtra Hypotheek kan daardoor naast de leningvergoeding sprake zijn van een polisvergoeding
  In de volgende situatie berekenen we de vergoeding onder gunstigere voorwaarden:
  • Als er sprake is van een SpaarXtra Hypotheek met hetzelfde rentecontract voor lening en polis (= gelijke begin- en einddatum van de rentevastperiode voor de lening en polis)
  • Als het rentecontract van de lening en polis gelijktijdig (gedeeltelijk) beëindigd wordt.

De vergoeding wordt dan berekend zoals bij een traditionele spaarhypotheek. Dit leidt uiteindelijk tot een lagere vergoeding. Want de polis wordt dan vergoedingsvrij beëindigd. En de opgebouwde waarde in de polis wordt in mindering gebracht op de lening. Zodoende wordt over een lagere restschuld de vergoeding berekend.

Adviseur

Verdere informatie

Wilt u weten of er in uw situatie sprake is van een vergoeding? Neem dan contact met ons op. Raadpleeg uw financieel adviseur voor verdere uitleg en advies.