SpaarXtra Hypotheek

In uw SpaarXtra Hypotheek bouwt u via een spaarpolis (levensverzekering) vermogen op waarmee u aan het einde van de looptijd uw SpaarXtra Hypotheek ineens aflost. U betaalt naast de rente over uw hypothecaire geldlening, ook een maandelijkse premie voor de spaarpolis. Met een deel van de premie wordt het doelkapitaal opgebouwd. Een ander deel van de premie is bestemd voor een gehele of gedeeltelijke dekking van het overlijdensrisico.

Bij een verhuizing kunt u uw SpaarXtra Hypotheek meenemen naar uw nieuwe woning. Wilt u uw hypotheek verhogen? Dan kunt u kiezen voor een lening met een andere hypotheekvorm naast uw SpaarXtra Hypotheek. Een leningdeel omzetten naar een SpaarXtra Hypotheek is niet mogelijk.

Productkenmerken

 • U heeft de zekerheid dat er aan het eind van de looptijd voldoende vermogen is opgebouwd om de SpaarXtra Hypotheek af te lossen.
 • U heeft een volledige of gedeeltelijke overlijdensrisicodekking, waardoor bij overlijden geen of een gedeeltelijke restschuld overblijft.
 • U lost tijdens de looptijd niet af, u spaart belastingvrij vermogen in de spaarpolis. U profiteert hiermee van optimale belastingaftrek.
 • U ontvangt over uw opgebouwde vermogen een gegarandeerde rente, die geldt tijdens de door u gekozen rentevastperiode op de spaarpolis.
 • Bij de SpaarXtra Hypotheek is uw leningrente niet gekoppeld aan de polisrente. Dus naast de lening, kiest u ook voor de polis een rentepercentage met een bepaalde rentevastperiode. Dit brengt mogelijkheden, maar brengt ook risico's met zich mee.
 • U kunt jaarlijks 10% van de oorspronkelijke hoofdsom kosteloos aflossen. Dat kan enkel op de hypotheekvervaldatum, hier vindt u meer informatie.
 • U mag jaarlijks inleggen in uw SpaarXtra Polis. Wij bewaken dat u blijft voldoen aan de fiscale spelregels. Een offerte voor de inleg kunt u 12 tot 4 weken voor de hypotheekvervaldatum indienen. Dit kan via het wijzigingsformulier. Eerder indienen is niet mogelijk.
 • Het kan zijn dat u (een deel van) uw premie voldoet uit een premiedepot. De voorwaarden van uw premiedepot vindt u hier. De rentevergoeding over het premiedepot is minimaal 0%.

Waar moet u op letten?

 • De leningrente en uw polisrente kunnen na renteherziening wijzigen. Dit heeft invloed op uw maandlasten. Bij een renteherziening en tussentijdse renteaanpassing kunt u voor de lening kiezen uit alle rentevastperiodes en voor de polis uit de rentevaste periodes 1 t/m 10 jaar.
 • Door de loskoppeling van de leningrente en de polisrente bestaat het risico dat de polisrente lager wordt dan de leningrente, op het moment dat de rente wordt herzien. De spaarpremie wordt dan hoger. Hierdoor kunnen uw(netto) maandlasten stijgen.
 • Bij voortijdige beëindiging of tussentijdse renteaanpassing van de SpaarXtra Hypotheek is mogelijk een vergoeding verschuldigd voor zowel het leningdeel, als de polis. Dit is onder andere afhankelijk van de resterende looptijd en uw rentepercentage in vergelijking met de huidige rente.
 • Het voortijdig beëindigen of wijzigen van de SpaarXtra Polis kan betekenen dat:
  • de polis fiscaal belast tot uitkering komt, u betaalt dan inkomstenbelasting.
  • het volledige doelkapitaal nog niet is opgebouwd, de kans op restschuld neemt toe. Deze restschuld moet u aflossen uit eigen middelen.

Dit filmpje toont het verschil tussen een SpaarXtraHypotheek en een gewone spaarhypotheek. U ziet wat bij een renteherziening de gevolgen zijn voor de maandlasten in het algemeen. Uw persoonlijke en fiscale gevolgen bespreekt u het beste met uw financieel adviseur.