Terug

Renteaanpassing met middeling

Het is mogelijk tussentijds uw rentecontract aan te passen. Dit kan voordelig zijn als de actuele rente lager is dan uw huidige rente. Ook kunt u hiervoor kiezen als u de rente voor een langere periode vast wilt zetten. Het voordeel van een zogenaamde tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM) is dat u de rente tussentijds kunt aanpassen en u een vergoeding niet in één keer hoeft te betalen. Hier leest u hoe de TRAM werkt en hoe u een offerte kunt aanvragen.

Hoe werkt de TRAM?

Bij een TRAM rekent u de vergoeding niet in één keer met ons af. Bij een TRAM wordt de door u te betalen vergoeding uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Dat doen wij via een opslag op de actuele rente. Deze noemen wij de rentemiddelingsopslag. U betaalt € 225 aan administratiekosten. Bij het bepalen van de vergoeding bij een TRAM wordt geen rekening gehouden met de vergoedingsvrije ruimte. De voorwaarden van een TRAM vindt u in de paragraaf 'Veelgestelde vragen'.

Is TRAM voor mij interessant?

Met onderstaande tool krijgt u eenvoudig een indicatie wat een TRAM voor u betekent. Deze tool is niet geschikt voor de Lage Lasten Hypotheek, BankSpaar Loyaal Hypotheek, Annuïteiten Hypotheek en Lineaire Hypotheek. Wilt u voor één van deze productvormen weten wat een TRAM voor u betekent? Neem dan contact met ons op.

Dit is geen geldig rentepercentage. Het rentepercentage moet tussen de 0 en 20 liggen.
Dit is geen geldige datum. Deze datum mag ook niet in het verleden liggen, of verder dan 20 jaar in de toekomst.
Rentemiddeling is niet mogelijk als uw rentevastperiode binnen nu en 3 maanden afloopt.

U kunt alleen een rentevastperiode kiezen die niet korter is dan uw restant rentevastperiode.

De nieuwe rentevastperiode moet langer zijn dan uw resterende rentevastperiode.
 

Op basis van uw invoer vindt u hieronder de middelrente voor een nieuwe rentevastperiode van jaar De nieuwe rente bestaat uit de actuele rente + de rentemiddelingsopslag. De middelrente is afhankelijk van uw tariefklasse. Bereken zelf uw tariefklasse

Tariefklasse Nieuwe rente (actuele rente +
rentemiddelingsopslag)
NHG output D12
≤75% output D13
75%-90% output D14
90%-113% output D15
>113% output D16

De uitkomst van deze berekening is een indicatie op basis van een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Deze indicatie kan u helpen te bepalen of het aanvragen van een offerte voor rentemiddeling zinvol is. In deze indicatie wordt geen rekening gehouden met eventuele rentekortingen en/of opslagen op uw lening. De offerte is altijd leidend, aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.
Let op! Heeft u een Lage Lasten Hypotheek of een BankSpaar Loyaal Hypotheek? Houdt u er dan rekening mee dat de rente ook van invloed is op de hoogte van uw premie of inleg. Uw netto maandlasten kunnen daardoor stijgen.

Direct aanvragen

TRAM aanvragen in MijnWUB

In MijnWUB (ook beschikbaar als app) kunt u eenvoudig een Tussentijdse Renteaanpassing met Middeling regelen. U kiest uw nieuwe rentevastperiode en u ziet gelijk een overzicht van uw huidige en uw nieuwe bruto maandbedrag. Via iDEAL rekent u vervolgens de eenmalige vergoeding en de administratiekosten af.

Voor een (bank)spaarhypotheek vraagt u een renteaanpassing aan via onderstaand proces.

TRAM aanvragen zonder MijnWUB

Stap 1

In het wijzigingsformulier kiest u de optie “Tussentijdse Renteaanpassing met Middeling.” Vul het formulier in en kies de nieuwe rentevastperiode waar u een rentevoorstel voor wilt ontvangen.

Stap 2

U ontvangt een offerte voor de gekozen rentevastperiode, inclusief de nieuwe maandlasten.

Stap 3

U stuurt de offerte ondertekend naar ons terug.

Stap 4

We brengen de administratiekosten in rekening en passen de rente aan op de datum die vermeld staat op uw offerte. Omdat u de rente maandelijks achteraf betaalt incasseren wij een maand later voor het eerst de nieuwe termijn.

Veelgestelde vragen


U beëindigt uw huidige rentecontract vroegtijdig en sluit daarvoor een nieuwe. Als wij daardoor financieel benadeeld worden brengen wij een vergoeding in rekening. Deze vergoeding wordt berekend alsof u uw huidige leningdeel helemaal terugbetaalt. Deze vergoeding wordt daarom ook Vergoeding Vervroegde Aflossing genoemd. Deze vergoeding wordt uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode door middel van een renteopslag. Deze noemen wij de rentemiddelingsopslag. Bij rentemiddeling wordt bij het bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden met het bedrag wat u jaarlijks vergoedingsvrij mag aflossen.

Omdat u kiest voor rentemiddeling betaalt u de vergoeding niet direct. De vergoeding wordt uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode en omgerekend naar een renteopslag. Deze noemen wij de rentemiddelingsopslag.

Bij een tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM) betaalt u de vergoeding niet in één keer aan ons. De vergoeding wordt dan uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode en omgerekend naar een renteopslag. Deze noemen wij de rentemiddelingsopslag. Dit is een opslag bovenop de actuele rente. Uw nieuwe rente is dan de actuele rente + de rentemiddelingsopslag.

Heeft u een Lage Lasten Hypotheek of een BankSpaar Loyaal Hypotheek? Let dan op dat een lagere rente niet altijd gunstig is. De rente van uw lening is namelijk gelijk aan de rentevergoeding over het opgebouwde bedrag van de polis/bankspaarrekening. Een daling van de rente heeft daardoor een stijging van de inleg/premie tot gevolg.

Als uw bestaande rente aftrekbaar is, dan verandert dat niet na een TRAM. Dat geldt ook voor de rentemiddelingsopslag die onderdeel is van uw nieuwe rente.

  • TRAM is alleen mogelijk op leningen met een vaste rente.
  • De nieuwe rentevastperiode dient langer te zijn dan de huidige resterende rentevastperiode.
  • Het einde van de nieuwe rentevastperiode mag niet liggen na de einddatum van de hypotheek.
  • TRAM is niet mogelijk in de 3 maanden voorafgaand aan het einde van uw rentevastperiode.
  • Had u voor de renteaanpassing Loyaliteitskorting? En lost u binnen 12 maanden na het accepteren van een TRAM offerte de hypotheek af in verband met verkoop van de woning? Dan behouden wij ons het recht voor om de vergoeding te berekenen op basis van de oude rentecondities.

Het is afhankelijk van meerdere factoren of een TRAM voor u voordelig is. Bijvoorbeeld van uw restant rentevastperiode, de hoogte van uw huidige rente en de actuele rente. Uw financieel adviseur kan u vertellen of een TRAM voor u voordelig is.

Bij het bepalen van de vergoeding bij een TRAM wordt geen rekening gehouden met de vergoedingsvrije ruimte. De vergoeding die wordt uitgesmeerd in de rentemiddelingsopslag zal daardoor hoger zijn dan de vergoeding die u zou betalen bij de tussentijdse renteaanpassing met vergoeding (TRAV).

Heeft u een Lage Lasten Hypotheek of een BankSpaar Loyaal Hypotheek? Houdt u er dan rekening mee dat de rente ook van invloed is op de hoogte van uw premie of inleg. Uw netto maandlasten kunnen daardoor stijgen.

Bij een TRAM betaalt u de vergoeding niet in één keer aan ons, zoals bij aflossen of bij de tussentijdse renteaanpassing met vergoeding (TRAV). In plaats daarvan wordt de vergoeding uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Als u de nieuwe rentevastperiode vroegtijdig beëindigt brengen wij het resterende deel van de vergoeding niet alsnog in rekening. Hier staat tegenover dat wij bij rentemiddeling geen rekening houden met de vergoedingsvrije ruimte.


Contact met een financieel adviseur

Neem voor advies over TRAM contact op met uw financieel adviseur. Hij kan samen met u de voor- en nadelen doorrekenen en bespreken.

Zoek een adviseur