Veelgestelde vragen MijnWUB

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden omtrent MijnWUB.

Problemen met inloggen


Een account kunt u aanmaken via iDIN of door het gebruik van een toegangscode. Nadat u de stappen voor het aanmaken van uw account heeft doorlopen, sturen wij u een e-mail. In deze e-mail staat een link om uw account te activeren. U moet binnen 15 minuten na ontvangst van de e-mail op de activeringslink klikken

Als u op de link in de e-mail klikt die wij u gestuurd hebben toen u uw account aanmaakte, krijgt u de melding te zien op MijnWUB dat de activatielink is verlopen. Hier krijgt u ook de mogelijkheid om via de knop 'Nieuwe bevestigingsmail versturen' een nieuwe link op te vragen. Deze sturen wij wederom per e-mail. U heeft dan weer 15 minuten om op deze link te klikken en daarmee uw account te activeren.

Op de inlogpagina van MijnWUB staat een link 'Wachtwoord vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw e-mailadres invult, kunt kiezen of u een code via SMS of een link via e-mail wilt ontvangen. Hiermee kunt u opnieuw een wachtwoord instellen.

Op de inlogpagina van MijnWUB staat een link 'E-mailadres vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw leningnummer en uw geboortedatum invult, wordt er een SMS gestuurd met uw e-mailadres naar het mobiele telefoonnummer dat bij ons bekend is.

U kunt een nieuwe toegangscode bij ons opvragen via deze pagina. U krijgt dan een brief met de gevraagde toegangscode thuis gestuurd.

U heeft twee mogelijkheden om uw telefoonnummer te wijzigen. Ga naar de inlogpagina en klik op ‘Telefoonnummer wijzigen?’. Na een controle van uw gegevens sturen wij u een link per e-mail. Via deze link komt u op de pagina waar u uw telefoonnummer kunt wijzigen. Nadat u uw telefoonnummer heeft gewijzigd, sturen wij u een bevestigingsbrief per post toe. U kunt uw telefoonnummer ook wijzigen als u ingelogd bent onder ‘Mijn gegevens’.

Onderaan iedere pagina staat de link ‘Gebruikersvoorwaarden’. Hierin staat wat u kunt verwachten van MijnWUB en welke wijzigingen u zelf kunt doen.


MijnWUB App


In de MijnWUB App heeft u dezelfde mogelijkheden (functionaliteiten) als op uw mijnomgeving via de website.

Met de MijnWUB App heeft u toegang tot uw actuele hypotheekgegevens. Verder kunt u snel en makkelijk een aantal wijzigingen doorvoeren. Zo kunt u onder andere:

  • Actuele hypotheekgegevens bekijken;
  • Persoonlijke gegevens inzien en wijzigen;
  • Tussentijds rente aanpassen;
  • Keuze doorgeven bij renteherziening;
  • De actuele waarde van hun woning doorvoeren;
  • Een (extra) aflossing doen op de hypotheek;
  • Documenten die per post worden ontvangen digitaal inzien en downloaden.

U kunt de MijnWUB App downloaden voor iOS en Android via de appstores. De app is te vinden onder de naam ‘MijnWUB’ of verschillende aliassen zoals ‘WUB’ en ‘Westland’.

Dit kan verschillende oorzaken hebben. U kunt eerst controleren of u genoeg ruimte op uw telefoon heeft. Ook kunt u controleren of de app geschikt is voor uw telefoon en/of de systeemsoftware van uw telefoon up-to-date is.

Als het downloaden van de MijnWUB App hierna nog steeds niet lukt, kunt u contact met ons opnemen via 033-450 9379 of westlandutrechtbank@stater.nl.

Ja, u kunt inloggen met uw bestaande MijnWUB-account.

Een account aanvragen en activeren kunt u doen via onze website.

De pincode kiest u zelf en is bedoeld om voortaan snel mee te kunnen inloggen. U bepaalt zelf de 5 cijfers van uw code.

In het scherm waarmee u kunt inloggen met uw pincode vindt u de link ‘Pincode vergeten?’. U kunt hierop klikken en vervolgens inloggen met uw e-mailadres en gebruikelijke wachtwoord. Na het inloggen kunt u een nieuw 5-cijferige pincode instellen.

Ja, u kunt inloggen met gezichtsherkenning (Face ID) of uw vingerafdruk (Touch ID) als uw apparaat dat toestaat.


Mijn betalingen


De maandtermijn wordt afgeschreven op de laatste werkdag van de maand. Als er meerdere leningdelen zijn, worden de maandtermijnen van deze leningdelen samengevoegd en geïncasseerd als één maandtermijn. De eerste afschrijving van uw hypotheekbedrag is meestal hoger dan de daaropvolgende maanden. U betaalt dan namelijk eenmalig rente over een periode die langer is dan een maand. Wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening?

Waarschijnlijk is het niet gelukt de maandtermijn af te schrijven van uw bankrekening. De oorzaak kan zijn dat de afschrijving door uw bank geweigerd is of dat de automatische incasso van het bedrag door u gestorneerd is. Neemt u contact op met uw bank voor de reden van deze weigering. Kunnen wij de maandtermijn niet op de afgesproken datum van uw betaalrekening afschrijven omdat er onvoldoende saldo op uw rekening staat? Dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Als u te laat betaalt, kunnen wij vertragingsrente in rekening brengen.

Kunt u niet betalen, heeft u financiële zorgen of wilt u uw situatie bespreken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 20:30 uur via telefoonnummer via 033- 422 94 95 of westlandutrechtbank@betaalmijnhypotheek.nl. Om u aan de telefoon zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u om uw leningnummer bij de hand te hebben. U kunt ook kijken op westlandutrechtbank.nl/hypotheekzorgen daar vindt u meer informatie en tips.

De verschuldigde maandtermijnen worden altijd achteraf afgeschreven van uw bankrekening, op de laatste werkdag van de maand. Uw betaling heeft dus betrekking op de afgelopen maand.

De maandtermijn die wordt afgeschreven kunt u terugvinden in MijnWUB onder het tabblad ‘Hypotheek’. Als u meerdere leningdelen heeft, worden de maandtermijnen van de afzonderlijke leningdelen samengevoegd en afgeschreven als één maandtermijn. De afschrijving vindt iedere maand plaats op de laatste werkdag van de maand. Eventuele achterstanden kunt u ook zien onder het tabblad ‘Hypotheek’ maar deze kunnen niet worden meegenomen in de maandelijkse afschrijving. U kunt een eventuele achterstand op MijnWUB met iDEAL betalen.

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De automatische afschrijving vindt altijd plaats op de laatste werkdag van de maand.

Naast uw normale maandtermijn kunnen wij ook andere bedragen van uw bankrekening afschrijven. Het gaat dan om bedragen die wij u tijdens de looptijd in verband met de hypotheek in rekening kunnen brengen, zoals boete wegens te late betaling of administratiekosten.

Let op! Als u het achteraf niet eens bent met een automatische afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na de datum van afschrijving contact op met de bank waar uw betaalrekening loopt.

Aan het einde van de maand waarin de extra terugbetaling door ons ontvangen is, betaalt u nog één keer de oude maandtermijn. In deze maand betaalt u dus teveel. Dit teveel betaalde bedrag wordt extra in mindering gebracht op de hoogte van uw lening. Daarna berekenen wij de nieuwe maandtermijn aan de hand van het nieuwe leningbedrag. Wij sturen u dan ook een nieuw leningoverzicht met de hoogte van uw lening en de nieuwe maandtermijn.

In MijnWUB ziet u een indicatie van uw nieuwe maandtermijn die u na de extra terugbetaling gaat betalen.

Door de extra terugbetaling is uw nieuwe leningbedrag lager. Neem contact met ons op om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lagere tariefklasse. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan zullen wij de rente voor u aanpassen. Meer informatie over de tariefklasse vindt u hier.

Let op: Het tussentijds aanpassen van uw tariefklasse en rente gaat niet automatisch, vergeet dus niet om dit aan te vragen.

In de eerste twee weken van de maand die volgt op de maand waarin wij u terugbetaling verwerken sturen wij u een leningoverzicht met de nieuwe maandtermijn. Over de maand waarin de extra terugbetaling door ons ontvangen is, betaalt u nog de oude maandtermijn. In deze maand betaalt u dus teveel. Dit teveel betaalde bedrag wordt extra in mindering gebracht op de hoogte van uw lening. Daarna berekenen wij uw nieuwe maandtermijn. Daarom ontvangt u het nieuwe leningoverzicht pas in de nieuwe maand. U kunt de nieuwe maandtermijnen van uw hypotheek ook zien in MijnWUB onder het tabblad ‘Hypotheek’.

Achterstanden op uw hypotheek kunt u terugvinden in MijnWUB. onder het tabblad ‘Hypotheek’. Als u een achterstand heeft, ontvangt u van ons ook een brief met een betalingsherinnering. Als u te laat betaalt, kunnen wij vertragingsrente in rekening brengen.

Kunt u niet betalen, heeft u financiële zorgen of wilt u uw situatie bespreken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 20:30 uur via telefoonnummer via 033- 422 94 95 of westlandutrechtbank@betaalmijnhypotheek.nl. Om u aan de telefoon zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u om uw leningnummer bij de hand te hebben. U kunt ook kijken op westlandutrechtbank.nl/hypotheekzorgen daar vindt u meer informatie en tips.


Mijn gegevens


Gecondoleerd, wij wensen u sterkte met dit verlies. Om een melding te doen van overlijden, belt u het volgende telefoonnummer: 033-450 9379. Onze medewerkers vertellen u wat wij van u nodig hebben. Van maandag tot en met vrijdag zijn we bereikbaar van 08:30 tot 17:30 uur. Om u aan de telefoon zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u om uw leningnummer bij de hand te hebben.

In MijnWUB kunt u het correspondentieadres wijzigen via ‘Mijn gegevens’ door bij ‘Contactgegevens’ te klikken op ‘wijzig’.

In MijnWUB kunt u uw bankrekening wijzigen via ‘Mijn gegevens’ door bij ‘Betaalgegevens lening’ te klikken op ‘wijzig’.

Op MijnWUB onder ‘Mijn gegevens’ kunt u kijken bij ‘Betaalgegevens lening’ Hier ziet u het bankrekeningnummer waarvan de maandtermijnen worden afgeschreven.

Op MijnWUB onder ‘Mijn gegevens’ ziet u de contactgegevens (het adres, mobiele telefoonnummer en e-mailadres) die bij ons bekend zijn. Als het nodig is, nemen wij op basis van deze gegevens contact met u op.

Op MijnWUB onder ‘Mijn gegevens’ staan uw contactgegevens. Deze gegevens kunt u wijzigen door op ‘Wijzig’ te klikken in het blok ‘Contactgegevens’. Als het nodig is, nemen wij op basis van deze gegevens contact met u op.

Heeft u een nieuw telefoonnummer en is dit nog niet gewijzigd in MijnWUB? In MijnWUB kunt u uw mobiele telefoonnummer wijzigen via ‘Mijn gegevens’ door bij de ‘Inloggegevens’ te klikken op ‘wijzig’.


Mijn hypotheek


Onder het tabblad ‘Hypotheek’ op MijnWUB staat het overzicht van uw lening in zijn geheel en uitgesplitst per leningdeel.

Waarschijnlijk heeft u een hypotheekvorm waarbij u over uw schuldrest alleen rente betaalt. U heeft dan een aflossingsvrije hypotheek of een hypotheek waarbij u vermogen opbouwt in een verpande polis van levensverzekering, bankspaarrekening of beleggingsrekening. Bij al deze hypotheekvormen wijzigt uw schuldrest niet omdat u niet maandelijks aflost op uw lening. Op de einddatum betaalt u dan de schuldrest van het leningdeel in één keer aan ons terug. Of dit voor u geldt, kunt u teruglezen in uw offerte en/of uw productvoorwaarden. Op MijnWUB kunt u zien welke hypotheekvorm(en) u heeft.

Na de verwerking van uw extra terugbetaling sturen wij u een ontvangstbevestiging. In de maand die volgt op de maand waarin wij uw terugbetaling verwerken, ontvangt u ook een leningoverzicht. In deze brief staan de nieuwe schuldrest en de nieuwe maandtermijn. U kunt de nieuwe maandtermijnen van uw hypotheek ook zien via MijnWUB onder het tabblad ‘Hypotheek’.

Een extra terugbetaling hoeft u niet van te voren aan te kondigen. In MijnWUB kunt u eenvoudig zelf een extra terugbetaling regelen door middel van een iDEAL-betaling. Of u kunt kiezen voor een overschrijving op ons rekeningnummer NL45 INGB 0000 2281 30 ten name van WestlandUtrecht Bank en onder vermelding van ‘H02 Extra aflossing’, gevolgd door uw leningnummer en leningdeelnummer. Wilt u op meerdere leningdelen een bedrag terugbetalen, dan vragen wij u per leningdeel een afzonderlijke overschrijving te doen. Meer informatie over extra terugbetalen vindt u hier.

Let op! Heeft u een (bank)spaarhypotheek? Dan werkt een extra aflossing anders. Een extra aflossing kan gevolgen hebben voor uw premie of uw inleg. Ook bent u gebonden aan fiscale regels. Vraag daarom eerst bij ons een berekening op. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’. Een extra aflossing op een (bank)spaarhypotheek is alleen mogelijk op de hypotheekvervaldatum. De hypotheekvervaldatum is altijd een eerste dag van de maand. Het gaat om het moment dat uw hypotheek is gepasseerd bij de notaris. Bijvoorbeeld: uw hypotheek passeerde op 15 juni 2010. De hypotheekvervaldatum is dan 1 juli. Stel dat u extra wilt aflossen, dat kunt u dat jaarlijks alleen op 1 juli doen. U kunt 12 tot 4 weken voor deze datum een verzoek indienen met het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’. Eerder ontvangen verzoeken kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Meer informatie over extra terugbetalen vindt u hier. Voor advies over een terugbetaling kunt u terecht bij uw financieel adviseur. Uw financieel adviseur kan vragen als 'Op welk leningdeel kan ik het beste terugbetalen?' en 'Welk bedrag kan ik het beste terugbetalen?' voor u beantwoorden.

In de voorwaarden die horen bij uw hypotheek kunt u lezen wanneer u mogelijk een vergoeding voor vervroegde aflossing verschuldigd bent. Op deze pagina vindt u meer informatie over waarom u soms een vergoeding moet betalen .

Als u een indicatie wilt van het bedrag dat u nu zou moeten betalen om uw volledige lening of leningdeel terug te betalen, dan kunt u een voorlopige terugbetaalnota opvragen. Met een voorlopige terugbetaalnota heeft u inzicht in de schuldrest van dat moment en de hoogte van een eventuele vergoeding voor vervroegde aflossing Deze voorlopige terugbetaalnota is puur ter indicatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen en telefonisch noemen wij geen bedragen. In de voorlopige terugbetaalnota staat ook hoe u kunt overgaan tot definitieve aflossing.

Wilt u volledig aflossen uit eigen middelen? Dan kunt u een terugbetaalnota opvragen via westlandutrechtbank@stater.nl. U ontvangt dan eerst een voorlopige terugbetaalnota. Hierin staat ook hoe u vervolgens een definitieve nota kunt opvragen.

Wilt u uw hypotheek aflossen in verband met het oversluiten naar een andere geldverstrekker of verkoop van uw woning? Dan vraagt de notaris de definitieve terugbetaalnota bij ons op.

Voor het volledig terugbetalen van uw lening of leningdeel heeft u een definitieve terugbetaalnota nodig. Deze nota is een eindafrekening van uw lening of leningdeel.

Als u uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere geldverstrekker of uw woning wil verkopen dan vraagt de notaris de definitieve terugbetaalnota bij ons op. Wilt u uw lening uit eigen middelen aflossen? Dan kunt u bij ons een definitieve terugbetaalnota opvragen. Houdt u er rekening mee dat u deze nota één maand vóór de gewenste aflossingsdatum schriftelijk moet opvragen.

Weet u nog niet zeker of u wilt aflossen? Of wilt u eerst een indicatie van de hoogte van de schuldrest en de eventuele vergoeding voor vervroegde aflossing? Dan kunt u in MijnWUB een voorlopige terugbetaalnota opvragen onder het tabblad ‘Terugbetalen’. Deze voorlopige terugbetaalnota is puur ter indicatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen en telefonisch noemen wij geen bedragen.

Met een voorlopige terugbetaalnota heeft u inzicht in de schuldrest van dat moment en de hoogte van een eventuele vergoeding voor vervroegde aflossing. Hierin staat ook hoe u kunt overgaan tot definitieve aflossing.

U kunt u in MijnWUB een voorlopige terugbetaalnota opvragen onder het tabblad ‘Terugbetalen’. Aan een voorlopige terugbetaalnota kunnen geen rechten ontleend worden en telefonisch noemen wij geen bedragen.

Ja, wanneer u een extra terugbetaling doet kunt u in MijnWUB een specificatie van de eventuele vergoeding downloaden.

Ja, de definitieve terugbetaalnota kunt u alleen diezelfde kalendermaand nog gebruiken. U moet dan bij de verstrekte terugbetaalnota nog wel de rente voor deze extra dagen optellen. Wij noemen dit dagrente. Deze dagrente staat u op te terugbetaalnota. Als de terugbetaling in een volgende maand plaatsvindt, dan moet u een nieuwe definitieve nota opvragen.

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Neem in dit geval contact op met ons op. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 033-450 9379. Om u aan de telefoon zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u om uw leningnummer bij de hand te hebben.

Dat klopt. Een terugbetaling is pas de volgende maand zichtbaar op MijnWUB.

Wanneer de verzekering of bankspaarrekening ook door ons is geadministreerd, kunt u de verzekeringsgegevens zien bij uw leninggegevens. Kijk op tabblad ‘Hypotheek’ en klik op het leningdeel waaraan de verzekering of bankspaarrekening gekoppeld is. In het derde blokje ‘Opbouw’ staan de gegevens. Als deze niet voor u zichtbaar zijn, dan wordt dat hier vermeld en kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. De gegevens van een beleggingsrekening worden niet door ons geadministreerd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de beleggingsmaatschappij.

Het bedrag per lening(deel) dat u maximaal terug mag betalen zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen, is het vergoedingsvrije bedrag. Op MijnWUB kunt u terugvinden welk bedrag u vergoedingsvrij kunt aflossen. Standaard mag u per kalenderjaar in ieder geval 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van uw hypotheek vergoedingsvrij aflossen. Op een leningdeel met Euriplus Rente (variabele rente) mag u onbeperkt vergoedingsvrij aflossen.

Als uw rentevastperiode bijna voorbij is, moet u een nieuwe rentevastperiode kiezen.
Wij sturen u drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode een nieuw aanbod. Zo heeft u ruim de tijd om rustig en weloverwogen de keuze te maken voor een nieuwe rentevastperiode. Eventueel kunt u advies inwinnen bij uw financieel adviseur. Heeft u een lening met Euriplus Rente (variabele rente)? Dan wordt de rente automatisch opnieuw vastgesteld en krijgt u van ons steeds een brief wanneer uw rente wijzigt doordat het Euribortarief wijzigt.


Mijn hypotheekrente tussentijds aanpassen


Voor veel hypotheekvormen kunt u zelf een tussentijdse renteaanpassing regelen via MijnWUB. Maar heeft u een Lage Lasten Hypotheek, een SpaarXtra Hypotheek of een BankSpaar Loyaal Hypotheek? Dan heeft een tussentijdse renteaanpassing mogelijk ook gevolgen voor de gekoppelde levensverzekering of bankspaarrekening. Wilt u voor één van deze hypotheekvormen een tussentijdse renteaanpassing aanvragen? Dan kunt u hiervoor gebruik maken van het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’ U ontvangt dan van ons een offerte. Heeft u een Flexibel Krediet Hypotheek? Dan geldt altijd de 1-maands Euriplus Rente (variabele rente). Het is daarom niet mogelijk om voor een Flexibel Krediet Hypotheek een tussentijdse renteaanpassing aan te vragen.

Rentevastperiodes variëren van maandelijks variabel tot 20 jaar vast. Uiteindelijk hangt de keuze van een rentevastperiode af van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg uw financieel adviseur om te bepalen welke rentevastperiode het best bij uw situatie past. De rente voor een korte rentevastperiode is vaak lager dan die voor een lange rentevastperiode. De keerzijde is dat u sneller geconfronteerd kan worden met rentestijgingen. Met als gevolg een stijging van uw maandlasten. De rente voor een lange rentevastperiode is vaak hoger dan die van een korte rentevastperiode. U heeft daarmee voor een langere tijd zekerheid over uw maandlasten.

Ja, voor een tussentijdse renteaanpassing betaalt u € 225 aan administratiekosten. Daarnaast kan het zijn dat u een vergoeding verschuldigd bent. Regelt u de tussentijdse renteaanpassing via MijnWUB? Dan ziet u de totale kosten van een tussentijdse renteaanpassing in het tabblad 'Rente aanpassen'. Vraagt u de tussentijdse renteaanpassing bij ons aan met het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’? Dan ontvangt u van ons een offerte met daarin de totale kosten van een tussentijdse renteaanpassing.

Regelt u de tussentijdse renteaanpassing zelf in MijnWUB en betaalt u voor de 21e van de maand de kosten om uw aanpassing uit te voeren? Dan is uw aanpassing al in de eerstvolgende maand verwerkt. Betaalt u op of na de 21e? Dan passen wij uw lening een maand later aan. Op dat moment worden ook de gegevens in MijnWUB aangepast. Vraagt u de tussentijdse renteaanpassing bij ons aan met het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’? Dan ontvangt u van ons een offerte met daarin de omzettingsdatum. Accepteert u de offerte en betaalt u de kosten op tijd, dan wordt uw rente op deze omzettingsdatum aangepast.

U kunt kiezen voor een ‘Tussentijdse renteaanpassing met vergoeding’ (TRAV) of een ‘Tussentijdse renteaanpassing met middeling’ (TRAM). In beide gevallen beëindigt u uw huidige rentecontract vroegtijdig en sluit daarvoor een nieuwe. Als wij daardoor financieel benadeeld worden brengen wij een vergoeding in rekening. Dat is het geval als de vergelijkingsrente lager is dan uw huidige rente. Bij een TRAV betaalt u deze vergoeding in één keer. U kunt daarna direct profiteren van de actuele rente. Bij een TRAM betaalt u deze vergoeding niet in één keer. In plaats daarvan wordt de door u te betalen vergoeding uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Dat doen wij via een opslag op de actuele rente. Deze opslag noemen wij de rentemiddelingsopslag. Naast deze door u te betalen vergoeding betaalt u € 225 aan administratiekosten voor een TRAV of een TRAM. Meer informatie over de TRAV en de TRAM vindt u hier.

Nee. Het rentepercentage en de verschuldigde vergoeding wordt bepaald op het moment dat u uw keuze maakt. Dit is dan ook het rentepercentage dat wij aanhouden.

Dat kan. U kunt kiezen voor een Tussentijdse renteaanpassing met vergoeding (TRAV) of voor een Tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM). Meer informatie over de TRAV en de TRAM vindt u hier. In MijnWUB kunt u onder het tabblad 'Hypotheek aanpassen' de verschillende mogelijkheden bekijken en met elkaar vergelijken. Er wordt u direct een beeld gegeven van de gevolgen van uw aanpassing. Vraagt u een tussentijdse renteaanpassing aan met het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’, dan ontvangt u van ons één offerte. In dat geval is het dus niet mogelijk om de verschillende opties met elkaar te vergelijken.

Bij een Tussentijdse renteaanpassing met vergoeding (TRAV) betaalt u de vergoeding in één keer. Daarnaast betaalt u € 225 administratiekosten. U kunt dus direct profiteren van de actuele rente. Het voordeel van een TRAV is dat bij het bepalen van de vergoeding rekening wordt gehouden met de resterende vergoedingsvrije ruimte. De door u te betalen vergoeding zal daardoor lager zijn dan bij de Tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM). Meer informatie over de TRAV vindt u hier.

Bij een Tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM) wordt de door u te betalen vergoeding uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Dat doen wij via een opslag op de actuele rente. Deze opslag noemen wij de rentemiddelingsopslag. Daarnaast betaalt u € 225 administratiekosten. Bij het bepalen van de vergoeding bij een TRAM wordt geen rekening gehouden met de vergoedingsvrije ruimte. De vergoeding zal daardoor hoger zijn dan bij de TRAV. Het voordeel van de TRAM is dat u de rente tussentijds kunt aanpassen als u de vergoeding niet in één keer kunt of wilt betalen. Meer informatie over de TRAM vindt u hier.

Als u een Euriplus Rente (variabele rente) heeft kunt u ervoor kiezen om deze rente aan te passen en voor een langere periode vast te zetten. U bent voor deze aanpassing geen vergoeding verschuldigd. Wel betaalt u € 225 aan administratiekosten. U kunt de aanpassing zelf regelen in MijnWUB via het tabblad ‘Rente aanpassen’.


Mijn saldo-opgave


De bedragen die in december ontvangen zijn, worden - voor zover mogelijk - op de saldo-opgave vermeld. Als de extra terugbetaling te laat ontvangen en verwerkt wordt, lukt het niet meer op dit op de saldo-opgave te vermelden. In dat geval wordt het bedrag op de saldo-opgave van het volgende jaar vermeld. Het is niet mogelijk een gecorrigeerde saldo-opgave te sturen.

Wij sturen altijd een saldo-opgave na de volledige terugbetaling van uw hypotheek. Deze wordt eenmalig en vrijwel direct na verwerking van de laatste betaling verstuurd. Dit kan dus op elk moment in het afgelopen jaar zijn. Die saldo-opgave kunt u gebruiken voor het invullen van uw belastingaangifte. U kunt uw saldo-opgave terugvinden op MijnWUB bij het tabblad ‘Documenten’.

In de saldo-opgave is geen rekening gehouden met een eventuele betalingsachterstand. Op het saldo-overzicht staat alleen de berekende rente. De berekende rente is het bedrag dat u over het afgelopen jaar aan rente moest betalen. Heeft u een betalingsachterstand en heeft u dus niet alle berekende rente betaald? Dan moet u bij uw belastingaangifte alleen uitgaan van de daadwerkelijk door u betaalde rente.

De saldo-opgave wordt één keer per jaar verstrekt. Dit gebeurt meestal eind januari of begin februari. U ontvangt uw saldo-opgave per post. U kunt uw saldo-opgave ook downloaden via MijnWUB.

U kunt uw saldo-opgave vinden via MijnWUB bij ‘documenten’.


Mijn situatie


Ja, dat is mogelijk. Wanneer u altijd op tijd betaald heeft, geven wij een 'verklaring van goed betaalgedrag' af. Via het contactformulier kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Nee, dat mag alleen als wij u hier expliciet en schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Als er toestemming wordt gegeven gaat dat altijd per brief, die ondertekend is door twee medewerkers van de bank. Meer informatie over het tijdelijk verhuren van uw woning en hoe u hiervoor toestemming kunt vragen leest u hier. Wilt u uw woning permanent verhuren? Dan dient u uw verzoek via uw financieel adviseur bij ons in te dienen.

Dit is mogelijk in de volgende situaties:

In geval van overlijden van een schuldenaar.

Stuurt u ons dan een kopie van de overlijdensakte en een Verklaring van Erfrecht. U stuurt deze documenten naar:

WestlandUtrecht Bank
Postbus 1211
3800 BE Amersfoort.

Zodra wij deze stukken van u hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging van de gewijzigde tenaamstelling.

In geval van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid

Het is mogelijk dat gedurende de looptijd van de lening één of meerdere personen worden ontslagen als schuldenaar van de lening. Er dient dan wel beoordeeld te worden of de overblijvende schuldenaar voldoende inkomen heeft om de lening alleen voort te zetten. En als de vertrekkende schuldenaar (mede) eigenaar is van de woning, dient deze het eigendom van de woning over te dragen aan de overblijvende schuldenaar. Een verzoek voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan alleen door een financieel adviseur bij ons worden ingediend. Aan het advies zijn kosten verbonden. Laat u zich van tevoren goed informeren over de hoogte van de kosten en welke dienstverlening daar tegenover staat.

De automatische afschrijving van de maandtermijn van de bankrekening van de overledene zal iedere maand plaatsvinden. Afhankelijk of de bankrekening van de overledene ‘vrij’ is gegeven door de bank, zal dan ook daadwerkelijk de maandtermijn afgeschreven worden. Is de bankrekening niet ‘vrij’ gegeven dan zal de bank de automatische afschrijving storneren en zal de betaling door uzelf of een andere nabestaande handmatig overgemaakt moeten worden.

Koopt u samen met uw partner een woning en ondertekent u allebei de hypotheekakte? Dan bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Dit betekent dat u allebei verantwoordelijk bent voor het nakomen van alle gemaakte afspraken met betrekking tot de hypotheek. Als u dat niet doet, dan kan de bank u allebei aansprakelijk stellen voor de resterende schuld. Beëindigt u de relatie en wil één van u in de woning blijven wonen, dan wil de vertrekkende partner het eigendom van de woning en de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld meestal overdragen op de achterblijvende partner. We noemen dit ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. Wij zullen moeten bepalen of de ‘blijvende schuldenaar’ de hypotheeklasten zelfstandig kan dragen. Het is dus noodzakelijk hiervoor toestemming te vragen. Ook als u borgstelling (door bijvoorbeeld ouders) wilt laten vervallen, dan is ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid nodig.

Een verzoek voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan alleen door een financieel adviseur bij ons worden ingediend. Aan het advies zijn kosten verbonden. Laat u zich van tevoren goed informeren over de hoogte van de kosten en welke dienstverlening daar tegenover staat.

Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid heeft gevolgen voor de hypotheek. Een verzoek kan daarom alleen door een financieel adviseur bij ons worden ingediend. Hij kan u helpen bij het inzichtelijk maken van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Aan het advies zijn kosten verbonden. Laat u zich van tevoren goed informeren over de hoogte van de kosten en welke dienstverlening daar tegenover staat.

Nadat uw financieel adviseur de aanvraag ingediend heeft, wordt beoordeeld of het inkomen voldoende is om de hypotheeklasten te blijven dragen en of wij nog andere documenten van u nodig hebben. Hebben wij alle benodigde documenten ontvangen? Dan beoordelen wij uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvangt u van ons een offerte voor de aanpassing van uw hypotheek. De administratiekosten voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid zijn € 225.

Nee, u kunt niet zelf een aanvraag doen. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid heeft gevolgen voor de hypotheek. Een verzoek kan daarom alleen door een financieel adviseur bij ons worden ingediend. Hij kan u helpen bij het inzichtelijk maken van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Aan het advies zijn kosten verbonden. Laat u zich van tevoren goed informeren over de hoogte van de kosten en welke dienstverlening daar tegenover staat.


Terugbetalen


Als u een indicatie wilt van het bedrag dat u nu zou moeten betalen om uw volledige lening of leningdeel terug te betalen, dan kunt u een voorlopige (pro-forma) terugbetaalnota opvragen. Hierin is de restschuld van de lening opgenomen, samen met de eventuele vergoeding die u moet betalen omdat u eerder terugbetaalt. Deze voorlopige terugbetaalnota is puur ter indicatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Weet u zeker dat u wilt terugbetalen, vraag dan een definitieve terugbetaalnota bij ons op. Deze nota is een eindafrekening van uw lening of leningdeel. Houdt u er rekening mee dat u deze nota één maand vóór de gewenste aflossingsdatum schriftelijk moet opvragen.

Als u uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere geldverstrekker of uw woning wil verkopen dan vraagt de notaris de definitieve terugbetaalnota bij ons op.

Een extra terugbetaling leidt in veel gevallen tot verlaging van uw maandlasten. Wat dit precies voor u betekent, leest u in de brief die wij sturen na ontvangst van uw terugbetaling(en).

Regelt u de extra terugbetaling in MijnWUB? Dan ziet u direct een indicatie van uw nieuwe maandtermijn die u na de extra terugbetaling gaat betalen.

Door de extra terugbetaling is uw nieuwe leningbedrag lager. Neem contact met ons op om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lagere tariefklasse. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan zullen wij de rente voor u aanpassen.

Let op: Het tussentijds aanpassen van uw tariefklasse en rente gaat niet automatisch, vergeet dus niet om dit aan te vragen.

De mogelijke voor- en nadelen van extra aflossen vindt u hier.

De aandachtspunten bij extra aflossen vindt u hier.

Het is verstandig om een financiële buffer achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven. Op de website van het Nibud kunt u eenvoudig berekenen welke minimale buffer het Nibud adviseert.

Informatie over waarom u soms een vergoeding betaalt vindt u hier.

Wij berekenen de te betalen vergoeding conform de AFM leidraad voor de vergoeding voor vervroegd aflossen. Bij het berekenen van de vergoeding wordt rekening gehouden met een overeengekomen aflosschema (lees: annuïtaire of lineaire aflossingen) en bedragen die zijn opgebouwd in een Lage Lasten Hypotheek of BankSpaar Loyaal Hypotheek. Bij aflossen en bij het afkopen van het renteverschil (TRAV) houden wij bij het berekenen van de vergoeding ook rekening met de vergoedingsvrije ruimte. In MijnWUB kunt u een specificatie zien van de eventuele vergoeding die u verschuldigd bent voor een extra terugbetaling of een TRAV.

Meer informatie waarom u soms een vergoeding betaalt


Renteherziening


Als uw rentevastperiode bijna voorbij is, moet u een nieuwe rentevastperiode kiezen. Wij sturen u drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode een nieuw aanbod. Zo heeft u ruim de tijd om rustig en weloverwogen de keuze te maken voor een nieuwe rentevastperiode. Eventueel kunt u advies inwinnen bij uw financieel adviseur. Heeft u een lening met Euriplus Rente (variabele rente)? Dan wordt de rente automatisch opnieuw vastgesteld en krijgt u van ons steeds een brief wanneer uw rente wijzigt doordat het Euribortarief wijzigt.

Een wijziging van de rentevastperiode leidt in veel gevallen tot een verandering van uw maandlasten. Wat dit precies voor u betekent, leest u in de brief die wij u sturen met de mogelijke nieuwe rentevastperiodes.

In het algemeen geldt: hoe langer de rentevastperiode, hoe hoger het rentepercentage. Daar staat tegenover dat u precies weet wat uw maandlasten zullen zijn tijdens deze periode. Er is geen ‘goede’ of ‘slechte’ rentevastperiode. Hoe langer u de rente vastlegt, hoe langer u de zekerheid heeft over de hoogte van uw maandlasten. Bij een kortere periode wijzigen uw maandlasten eerder en vaker. Uw persoonlijke situatie bepaalt wat voor u een goede keuze is. Als u dat wenst kunt u advies inwinnen bij uw financieel adviseur.

Drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode ontvangt u een renteoverzicht. In dit overzicht ziet u alle rentevastperioden met daaraan gekoppeld een rentetarief waar u uit kunt kiezen. Dit tarief staat vast ongeacht of de rente in de drie maanden stijgt of daalt. Bij het aanbieden van de nieuwe rentevastperioden houden wij rekening met het einde van de looptijd van uw leningdeel. Rentevastperioden die het einde van de looptijd van uw leningdeel overschrijden bieden wij dus niet aan. Als u zelf geen keuze maakt wordt de rente voor eenzelfde periode vastgezet als de laatste rentevastperiode (of tot het einde van de looptijd als dat korter is).


Overig


U kunt alleen zelf uw account verwijderen. Dit kunt u doen door te klikken op 'Verwijder mijn account' op de pagina ‘Mijn gegevens’.

Als u rechtsboven op MijnWUB op uw profiel klikt, kunt u kiezen voor 'Mijn gegevens' of 'Uitloggen'. Klik op 'Uitloggen'.

Onderaan iedere pagina staat een link 'Contact'. Hierin kunt u uw feedback en op- en aanmerkingen over MijnWUB meegeven. U moet hiervoor ingelogd zijn.

Onderaan iedere pagina staat de link ‘Gebruikersvoorwaarden’. Hierin staat wat u kunt verwachten van MijnWUB en welke wijzigingen u zelf kunt doen.


Heeft u niet gevonden wat u zocht? Stel dan uw vraag via ons contactformulier.