Veelgestelde vragen

Op deze pagina vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. 

Problemen met inloggen
Hoe activeer ik mijn account?

Nadat u uw leningnummer en uw toegangscode heeft ingevuld, sturen wij u een e-mail. In deze e-mail staat een link om uw account te activeren. U moet binnen 15 minuten na ontvangst van de e-mail op de link klikken.

Ik heb niet binnen 15 minuten mijn account geactiveerd. Hoe kan ik dit alsnog doen?

Als u op de link in de e-mail klikt die wij u gestuurd hebben toen u uw account aanmaakte, krijgt u de melding te zien op MijnWUB dat de activatielink is verlopen. Hier krijgt u ook de mogelijkheid om via de knop 'Nieuwe bevestigingsmail versturen' een nieuwe link op te vragen. Deze sturen wij wederom per e-mail. U heeft dan weer 15 minuten om op deze link te klikken en daarmee uw account te activeren.

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, hoe stel ik een nieuw wachtwoord in?

Op de inlogpagina van MijnWUB staat een link 'Wachtwoord vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw e-mailadres invult, kunt kiezen of u een code via SMS of een link via e-mail wilt ontvangen. Hiermee kunt u opnieuw een wachtwoord instellen.

Ik ben mijn e-mailadres vergeten, wat moet ik doen?

Op de inlogpagina van MijnWUB staat een link 'E-mailadres vergeten' (deze vindt u direct onder de knop 'Stuur SMS-code'). Als u daarop klikt, en vervolgens u uw leningnummer en uw geboortedatum invult, wordt er een SMS gestuurd met uw e-mailadres naar het mobiele telefoonnummer dat bij ons bekend is.

Ik wil een account aanmaken op MijnWUB, maar ik ben de brief met mijn toegangscode kwijt. Hoe vraag ik een nieuwe toegangscode aan?

Voor een nieuwe toegangscode kunt u met ons contact opnemen. U kunt ons bellen op 033- 450 9379 van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:30 uur. Mailen kan ook naar westlandutrechtbank@stater.nl.

Heeft u een nieuw telefoonnummer en wilt u dit wijzigen in MijnWUB?

U heeft twee mogelijkheden om uw telefoonnummer te wijzigen. Ga naar de inlogpagina en klik op ‘Telefoonnummer wijzigen?’. Na een controle van uw gegevens sturen wij u een link per e-mail. Via deze link komt u op de pagina waar u uw telefoonnummer kunt wijzigen. Nadat u uw telefoonnummer heeft gewijzigd, sturen wij u een bevestigingsbrief per post toe. U kunt uw telefoonnummer ook wijzigen als u ingelogd bent onder ‘Mijn gegevens’.

Waar kan ik de Gebruikersvoorwaarden vinden van MijnWUB?

Onderaan iedere pagina staat de link ‘Gebruikersvoorwaarden’. Hierin staat wat u kunt verwachten van MijnWUB en welke wijzigingen u zelf kunt doen.

Mijn betalingen
Mijn hypotheekakte is gepasseerd. Wanneer wordt voor het eerst het verschuldigde bedrag afgeschreven van mijn bankrekening?

De maandtermijn wordt afgeschreven op de laatste werkdag van de maand. Als er meerdere leningdelen zijn, worden de maandtermijnen van deze leningdelen samengevoegd en geïncasseerd als één maandtermijn. De eerste afschrijving van uw hypotheekbedrag is meestal hoger dan de daaropvolgende maanden. U betaalt dan namelijk eenmalig rente over een periode die langer is dan een maand. Wilt u zorgen voor voldoende saldo op uw betaalrekening? 

De maandtermijn is niet afgeschreven terwijl ik wel een machtiging heb afgegeven. Hoe kan dat?

Waarschijnlijk is het niet gelukt de maandtermijn af te schrijven van uw bankrekening. De oorzaak kan zijn dat de afschrijving door uw bank geweigerd is of dat de automatische incasso van het bedrag door u gestorneerd is. Neemt u contact op met uw bank voor de reden van deze weigering. Kunnen wij de maandtermijn niet op de afgesproken datum van uw betaalrekening afschrijven omdat er onvoldoende saldo op uw rekening staat? Dan ontvangt u van ons een betalingsherinnering. Als u te laat betaalt, kunnen wij vertragingsrente in rekening brengen.

Kunt u niet betalen, heeft u financiële zorgen of wilt u uw situatie bespreken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 20:30 uur via telefoonnummer via 033- 422 94 95 of westlandutrechtbank@betaalmijnhypotheek.nl. Om u aan de telefoon zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u om uw leningnummer bij de hand te hebben. U kunt ook kijken op westlandutrechtbank.nl/hypotheekzorgen daar vindt u meer informatie en tips.

Vindt de afschrijving van de maandtermijn vooraf of achteraf plaats?

De verschuldigde maandtermijnen worden altijd achteraf afgeschreven van uw bankrekening, op de laatste werkdag van de maand. Uw betaling heeft dus betrekking op de afgelopen maand.

Welk bedrag wordt deze maand van mijn bankrekening afgeschreven?

De maandtermijn die wordt afgeschreven kunt u terugvinden in MijnWUB onder het tabblad ‘Hypotheek’. Als u meerdere leningdelen heeft, worden de maandtermijnen van de afzonderlijke leningdelen samengevoegd en afgeschreven als één maandtermijn. De afschrijving vindt iedere maand plaats op de laatste werkdag van de maand. Eventuele achterstanden kunt u ook zien onder het tabblad ‘Hypotheek’ maar deze kunnen niet worden meegenomen in de maandelijkse afschrijving. U kunt een eventuele achterstand op MijnWUB met iDEAL betalen. 

Kan mijn maandtermijn op een andere dag worden afgeschreven?

Nee, dat is helaas niet mogelijk. De automatische afschrijving vindt altijd plaats op de laatste werkdag van de maand.

Er is ineens meer dan mijn normale maandtermijn van mijn bankrekening afgeschreven, hoe kan dat?

Naast uw normale maandtermijn kunnen wij ook andere bedragen van uw bankrekening afschrijven. Het gaat dan om bedragen die wij u tijdens de looptijd in verband met de hypotheek in rekening kunnen brengen, zoals boete wegens te late betaling of administratiekosten. 

Let op! Als u het achteraf niet eens bent met een automatische afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na de datum van afschrijving contact op met de bank waar uw betaalrekening loopt. 

Ik heb een terugbetaling gedaan via MijnWUB. Wanneer verandert mijn maandtermijn?

Aan het einde van de maand waarin de extra terugbetaling door ons ontvangen is, betaalt u nog één keer de oude maandtermijn. In deze maand betaalt u dus teveel. Dit teveel betaalde bedrag wordt extra in mindering gebracht op de hoogte van uw lening. Daarna berekenen wij de nieuwe maandtermijn aan de hand van het nieuwe leningbedrag. Wij sturen u dan ook een nieuw leningoverzicht met de hoogte van uw lening en de nieuwe maandtermijn.

Hoeveel ga ik minder betalen als ik een extra terugbetaling via MijnWUB doe?

In MijnWUB ziet u een indicatie van uw nieuwe maandtermijn die u na de extra terugbetaling gaat betalen.

Door de extra terugbetaling is uw nieuwe leningbedrag lager. Neem contact met ons op om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lagere tariefklasse. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan zullen wij de rente voor u aanpassen. Meer informatie over de tariefklasse vindt u hier.  

Let op: Het tussentijds aanpassen van uw tariefklasse en rente gaat niet automatisch, vergeet dus niet om dit aan te vragen.

Ik heb een extra terugbetaling via MijnWUB gedaan. Wanneer kan ik een bericht verwachten over mijn nieuwe maandtermijn?

In de eerste twee weken van de maand die volgt op de maand waarin wij u terugbetaling verwerken sturen wij u een leningoverzicht met de nieuwe maandtermijn. Over de maand waarin de extra terugbetaling door ons ontvangen is, betaalt u nog de oude maandtermijn. In deze maand betaalt u dus teveel. Dit teveel betaalde bedrag wordt extra in mindering gebracht op de hoogte van uw lening. Daarna berekenen wij uw nieuwe maandtermijn. Daarom ontvangt u het nieuwe leningoverzicht pas in de nieuwe maand. U kunt de nieuwe maandtermijnen van uw hypotheek ook zien in MijnWUB onder het tabblad ‘Hypotheek’. 

Ik heb een achterstand op mijn hypotheek. Hoe kan ik zien hoe groot mijn achterstand is? 

Achterstanden op uw hypotheek kunt u terugvinden in MijnWUB. onder het tabblad ‘Hypotheek’. Als u een achterstand heeft, ontvangt u van ons ook een brief met een betalingsherinnering. Als u te laat betaalt, kunnen wij vertragingsrente in rekening brengen.

Kunt u niet betalen, heeft u financiële zorgen of wilt u uw situatie bespreken? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08:30 uur tot 20:30 uur via telefoonnummer via 033- 422 94 95 of westlandutrechtbank@betaalmijnhypotheek.nl. Om u aan de telefoon zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u om uw leningnummer bij de hand te hebben. U kunt ook kijken op westlandutrechtbank.nl/hypotheekzorgen daar vindt u meer informatie en tips.

Mijn gegevens
Ik wil een melding van overlijden doorgeven.

Gecondoleerd, wij wensen u sterkte met dit verlies. Om een melding te doen van overlijden, belt u het volgende telefoonnummer: 033-450 9379. Onze medewerkers vertellen u wat wij van u nodig hebben. Van maandag tot en met vrijdag zijn we bereikbaar van 08:30 tot 17:30 uur. Om u aan de telefoon zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u om uw leningnummer bij de hand te hebben. 

Ik wil mijn correspondentieadres wijzigen.

In MijnWUB kunt u het correspondentieadres wijzigen via ‘Mijn gegevens’ door bij  ‘Contactgegevens’ te klikken op ‘wijzig’. 

Ik wil mijn bankrekeningnummer (IBAN) wijzigen. Hoe doe ik dat?

In MijnWUB kunt u uw bankrekening wijzigen via ‘Mijn gegevens’ door bij ‘Betaalgegevens lening’ te klikken op ‘wijzig’. 

Waar vind ik het bankrekeningnummer waarvan de maandtermijnen worden afgeschreven?

Op MijnWUB onder ‘Mijn gegevens’ kunt u kijken bij ‘Betaalgegevens lening’ Hier ziet u het bankrekeningnummer waarvan de maandtermijnen worden afgeschreven. 

Welke contactgegevens zijn van mij bekend?

Op MijnWUB onder ‘Mijn gegevens’ ziet u de contactgegevens (het adres, mobiele telefoonnummer en e-mailadres) die bij ons bekend zijn. Als het nodig is, nemen wij op basis van deze gegevens contact met u op. 

Hoe kan ik mijn contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer) wijzigen?

Op MijnWUB onder ‘Mijn gegevens’ staan uw contactgegevens. Deze gegevens kunt u wijzigen door op ‘Wijzig’ te klikken in het blok ‘Contactgegevens’. Als het nodig is, nemen wij op basis van deze gegevens contact met u op. 

Wat moet ik doen om als mijn mobiele telefoonnummer te wijzigen?

Heeft u een nieuw mobiel telefoonnummer en is dit nog niet gewijzigd in MijnWUB? In MijnWUB kunt u uw mobiele telefoonnummer wijzigen via ‘Mijn gegevens’ door bij de ‘Inloggegevens’ te klikken op ‘wijzig’. 

Mijn hypotheek
Ik wil een (financieel) overzicht van mijn lening inzien.

Onder het tabblad ‘Hypotheek’ op MijnWUB staat het overzicht van uw lening in zijn geheel en uitgesplitst per leningdeel.

Mijn schuldrest is niet verminderd ten opzichte van vorig jaar, terwijl ik toch maandelijks mijn hypotheekrente betaal. Hoe kan dit?

Waarschijnlijk heeft u een hypotheekvorm waarbij u over uw schuldrest alleen rente betaalt. U heeft dan een aflossingsvrije hypotheek of een hypotheek waarbij u vermogen opbouwt in een verpande polis van levensverzekering, bankspaarrekening of beleggingsrekening. Bij al deze hypotheekvormen wijzigt uw schuldrest niet omdat u niet maandelijks aflost op uw lening. Op de einddatum betaalt u dan de schuldrest van het leningdeel in één keer aan ons terug. Of dit voor u geldt, kunt u teruglezen in uw offerte en/of uw productvoorwaarden. Op MijnWUB kunt u zien welke hypotheekvorm(en) u heeft. Wilt u meer weten over uw hypotheekvorm, kijkt u dan hier

Wanneer krijg ik een ontvangstbevestiging van mijn extra terugbetaling?

Na de verwerking van uw extra terugbetaling sturen wij u een ontvangstbevestiging. In de maand die volgt op de maand waarin wij uw terugbetaling verwerken, ontvangt u ook een leningoverzicht. In deze brief staan de nieuwe schuldrest en de nieuwe maandtermijn. U kunt de nieuwe maandtermijnen van uw hypotheek ook zien via MijnWUB onder het tabblad ‘Hypotheek’. 

Hoe kan ik een extra terugbetaling doorgeven?

Een extra terugbetaling hoeft u niet van te voren aan te kondigen. In MijnWUB kunt u eenvoudig zelf een extra terugbetaling regelen door middel van een iDEAL-betaling. Of u kunt kiezen voor een overschrijving op ons rekeningnummer NL45 INGB 0000 2281 30 ten name van WestlandUtrecht Bank en onder vermelding van ‘H02 Extra aflossing’, gevolgd door uw leningnummer en leningdeelnummer. Wilt u op meerdere leningdelen een bedrag terugbetalen, dan vragen wij u per leningdeel een afzonderlijke overschrijving te doen. Meer informatie over extra terugbetalen vindt u hier

Let op! Heeft u een (bank)spaarhypotheek? Dan werkt een extra aflossing anders. Een extra aflossing kan gevolgen hebben voor uw premie of uw inleg. Ook bent u gebonden aan fiscale regels. Vraag daarom eerst bij ons een berekening op. Hiervoor kunt u gebruik maken van het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’. Een extra aflossing op een (bank)spaarhypotheek is alleen mogelijk op de hypotheekvervaldatum. De hypotheekvervaldatum is altijd een eerste dag van de maand. Het gaat om het moment dat uw hypotheek is gepasseerd bij de notaris. Bijvoorbeeld: uw hypotheek passeerde op 15 juni 2010. De hypotheekvervaldatum is dan 1 juli. Stel dat u extra wilt aflossen, dat kunt u dat jaarlijks alleen op 1 juli doen. U kunt 12 tot 4 weken voor deze datum een verzoek indienen met het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’. Eerder ontvangen verzoeken kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. 
 

Waar kan ik terecht voor informatie en advies over een extra terugbetaling?

Meer informatie over extra terugbetalen vindt u hier. Voor advies over een terugbetaling kunt u terecht bij uw financieel adviseur. Uw financieel adviseur kan vragen als 'Op welk leningdeel kan ik het beste terugbetalen?' en 'Welk bedrag kan ik het beste terugbetalen?' voor u beantwoorden.

Hoe kan ik zien of ik een vergoeding voor vervroegde aflossing verschuldigd ben bij aflossing van mijn volledige lening of leningdeel? 

In de voorwaarden die horen bij uw hypotheek kunt u lezen wanneer u mogelijk een vergoeding voor vervroegde aflossing verschuldigd bent. Op deze pagina vindt u meer informatie over waarom u soms een vergoeding moet betalen .

Als u een indicatie wilt van het bedrag dat u nu zou moeten betalen om uw volledige lening of leningdeel terug te betalen, dan kunt u een voorlopige terugbetaalnota opvragen. Met een voorlopige terugbetaalnota heeft u inzicht in de schuldrest van dat moment en de hoogte van een eventuele vergoeding voor vervroegde aflossing Deze voorlopige terugbetaalnota is puur ter indicatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen en telefonisch noemen wij geen bedragen. In de voorlopige terugbetaalnota staat ook hoe u kunt overgaan tot definitieve aflossing.

Wilt u volledig aflossen uit eigen middelen? Dan kunt u een terugbetaalnota opvragen via westlandutrechtbank@stater.nl. U ontvangt dan eerst een voorlopige terugbetaalnota. Hierin staat ook hoe u vervolgens een definitieve nota kunt opvragen.

Wilt u uw hypotheek  aflossen in verband met het oversluiten naar een andere geldverstrekker of verkoop van uw woning? Dan vraagt de notaris de definitieve terugbetaalnota bij ons op.

Wat is een definitieve terugbetaalnota?

Voor het volledig terugbetalen van uw lening of leningdeel heeft u een definitieve terugbetaalnota nodig. Deze nota is een eindafrekening van uw lening of leningdeel.

Als u uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere geldverstrekker of uw woning wil verkopen dan vraagt de notaris de definitieve terugbetaalnota bij ons op. Wilt u uw lening uit eigen middelen aflossen? Dan kunt u bij ons een definitieve terugbetaalnota opvragen. Houdt u er rekening mee dat u deze nota één maand vóór de gewenste aflossingsdatum schriftelijk moet opvragen.

Weet u nog niet zeker of u wilt aflossen? Of wilt u eerst een indicatie van de hoogte van de schuldrest en de eventuele vergoeding voor vervroegde aflossing? Dan kunt u in MijnWUB een voorlopige terugbetaalnota opvragen onder het tabblad ‘Terugbetalen’. Deze voorlopige terugbetaalnota is puur ter indicatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen en telefonisch noemen wij geen bedragen. 

Wat is een voorlopige (pro-forma) terugbetaalnota?

Met een voorlopige terugbetaalnota heeft u inzicht in de schuldrest van dat moment en de hoogte van een eventuele vergoeding voor vervroegde aflossing. Hierin staat ook hoe u kunt overgaan tot definitieve aflossing.

U kunt u in MijnWUB een voorlopige terugbetaalnota opvragen onder het tabblad ‘Terugbetalen’. Aan een voorlopige terugbetaalnota kunnen geen rechten  ontleend worden en telefonisch noemen wij geen bedragen. 

Kan ik een specificatie krijgen van mijn te betalen vergoeding over een extra terugbetaling?

Ja, wanneer u een extra terugbetaling doet kunt u in MijnWUB een specificatie van de eventuele vergoeding downloaden. 

Er is een definitieve terugbetaalnota gemaakt voor de 10e van de maand. De terugbetaling vindt echter de 25e plaats, kan ik deze nota gewoon gebruiken?

Ja, de definitieve terugbetaalnota kunt u alleen diezelfde kalendermaand nog gebruiken. U moet dan bij de verstrekte terugbetaalnota nog wel de rente voor deze extra dagen optellen. Wij noemen dit dagrente. Deze dagrente staat u op te terugbetaalnota. Als de terugbetaling in een volgende maand plaatsvindt, dan moet u een nieuwe definitieve nota opvragen.

Ik heb mijn lening al helemaal terugbetaald, maar er wordt nog een bedrag van mijn bankrekening afgeschreven. Hoe kan dat?

Hier kunnen verschillende redenen voor zijn. Neem in dit geval contact op met ons op. U kunt ons bereiken van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur op telefoonnummer 033-450 9379. Om u aan de telefoon zo snel mogelijk te kunnen helpen, vragen wij u om uw leningnummer bij de hand te hebben. 

Ik heb een terugbetaling gedaan, maar ik zie dit niet terug op MijnWUB, klopt dat?

Dat klopt. Een terugbetaling is pas de volgende maand zichtbaar op MijnWUB. 

Ik heb een verzekering, bankspaarrekening of beleggingsrekening bij mijn hypotheek afgesloten. Kan ik de gegevens hiervan inzien?

Wanneer de verzekering of bankspaarrekening ook door ons is geadministreerd, kunt u de verzekeringsgegevens zien bij uw leninggegevens. Kijk op tabblad ‘Hypotheek’ en klik op het leningdeel waaraan de verzekering of bankspaarrekening gekoppeld is. In het derde blokje ‘Opbouw’ staan de gegevens. Als deze niet voor u zichtbaar zijn, dan wordt dat hier vermeld en kunt u contact opnemen met uw verzekeringsmaatschappij. De gegevens van een beleggingsrekening worden niet door ons geadministreerd. Hiervoor kunt u contact opnemen met de beleggingsmaatschappij.

Wat is een vergoedingsvrij bedrag?

Het bedrag per lening(deel) dat u maximaal terug mag betalen zonder dat u daarvoor een vergoeding hoeft te betalen, is het vergoedingsvrije bedrag. Op MijnWUB kunt u terugvinden welk bedrag u vergoedingsvrij kunt aflossen. Standaard mag u per kalenderjaar in ieder geval 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van uw hypotheek vergoedingsvrij aflossen. Op een leningdeel met Euriplus Rente (variabele rente) mag u onbeperkt vergoedingsvrij aflossen. 

Wat gebeurt er aan het eind van de rentevastperiode?

Als uw rentevastperiode bijna voorbij is, moet u een nieuwe rentevastperiode kiezen. 
Wij sturen u drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode een nieuw aanbod. Zo heeft u ruim de tijd om rustig en weloverwogen de keuze te maken voor een nieuwe rentevastperiode. Eventueel kunt u advies inwinnen bij uw financieel adviseur. Heeft u een lening met Euriplus Rente (variabele rente)? Dan wordt de rente automatisch opnieuw vastgesteld en krijgt u van ons steeds een brief wanneer uw rente wijzigt doordat het Euribortarief wijzigt.  

Mijn hypotheekrente tussentijds aanpassen
Hoe kan ik mijn hypotheekrente tussentijds aanpassen?      

Voor veel hypotheekvormen kunt u zelf een tussentijdse renteaanpassing regelen via MijnWUB. Maar heeft u een Lage Lasten Hypotheek, een SpaarXtra Hypotheek of een BankSpaar Loyaal Hypotheek? Dan heeft een tussentijdse renteaanpassing mogelijk ook gevolgen voor de gekoppelde levensverzekering of bankspaarrekening. Wilt u voor één van deze hypotheekvormen een tussentijdse renteaanpassing aanvragen? Dan kunt u hiervoor gebruik maken van het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’ U ontvangt dan van ons een offerte. Heeft u een Flexibel Krediet Hypotheek? Dan geldt altijd de 1-maands Euriplus Rente (variabele rente). Het is daarom niet mogelijk om voor een Flexibel Krediet Hypotheek een tussentijdse renteaanpassing aan te vragen. 

Kan ik beter voor een korte of een lange rentevastperiode kiezen?

Rentevastperiodes variëren van maandelijks variabel tot 20 jaar vast. Uiteindelijk hangt de keuze van een rentevastperiode af van uw persoonlijke situatie. Raadpleeg uw financieel adviseur om te bepalen welke rentevastperiode het best bij uw situatie past. De rente voor een korte rentevastperiode is vaak lager dan die voor een lange rentevastperiode. De keerzijde is dat u sneller geconfronteerd kan worden met rentestijgingen. Met als gevolg een stijging van uw maandlasten. De rente voor een lange rentevastperiode is vaak hoger dan die van een korte rentevastperiode. U heeft daarmee voor een langere tijd zekerheid over uw maandlasten. 

Moet ik kosten betalen voor een tussentijdse renteaanpassing? 

Ja, voor een tussentijdse renteaanpassing betaalt u € 225 aan administratiekosten. Daarnaast kan het zijn dat u een vergoeding verschuldigd bent. Regelt u de tussentijdse renteaanpassing via MijnWUB? Dan ziet u de totale kosten van een tussentijdse renteaanpassing in het tabblad 'Rente aanpassen'. Vraagt u de tussentijdse renteaanpassing bij ons aan met het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’’? Dan ontvangt u van ons een offerte met daarin de totale kosten van een tussentijdse renteaanpassing. 

Hoelang duurt het om mijn hypotheekrente aan te passen?

Regelt u de tussentijdse renteaanpassing zelf in MijnWUB en betaalt u voor de 21e van de maand de kosten om uw aanpassing uit te voeren? Dan is uw aanpassing al in de eerstvolgende maand verwerkt. Betaalt u op of na de 21e? Dan passen wij uw lening een maand later aan. Op dat moment worden ook de gegevens in MijnWUB aangepast. Vraagt u de tussentijdse renteaanpassing bij ons aan met het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’’? Dan ontvangt u van ons een offerte met daarin de omzettingsdatum. Accepteert u de offerte en betaalt u de kosten op tijd, dan wordt uw rente op deze omzettingsdatum aangepast.  

Welke mogelijkheden heb ik bij een tussentijdse renteaanpassing? 

U kunt kiezen voor een ‘Tussentijdse renteaanpassing met vergoeding’ (TRAV) of een ‘Tussentijdse renteaanpassing met middeling’ (TRAM). In beide gevallen beëindigt u uw huidige rentecontract vroegtijdig en sluit daarvoor een nieuwe. Als wij daardoor financieel benadeeld worden brengen wij een vergoeding in rekening. Dat is het geval als de vergelijkingsrente lager is dan uw huidige rente. Bij een TRAV betaalt u deze vergoeding in één keer. U kunt daarna direct profiteren van de actuele rente. Bij een TRAM betaalt u deze vergoeding niet in één keer. In plaats daarvan wordt de door u te betalen vergoeding uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Dat doen wij via een opslag op de actuele rente. Deze opslag noemen wij de rentemiddelingsopslag. Naast deze door u te betalen vergoeding betaalt u € 225 aan administratiekosten voor een TRAV of een TRAM. Meer informatie over de TRAV en de TRAM vindt u hier

Ik heb mijn hypotheekrente aangepast, maar na mijn verzoek is de rente nog gedaald. Wordt mijn rente hierdoor ook lager?

Nee. Het rentepercentage en de verschuldigde vergoeding wordt bepaald op het moment dat u uw keuze maakt. Dit is dan ook het rentepercentage dat wij aanhouden.

Kan ik verschillende opties voor tussentijdse renteaanpassing met elkaar vergelijken?

Dat kan. U kunt kiezen voor een Tussentijdse renteaanpassing met vergoeding (TRAV) of voor een Tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM). Meer informatie over de TRAV en de TRAM vindt u hier. In MijnWUB kunt u onder het tabblad 'Hypotheek aanpassen' de verschillende mogelijkheden bekijken en met elkaar vergelijken. Er wordt u direct een beeld gegeven van de gevolgen van uw aanpassing. Vraagt u een tussentijdse renteaanpassing aan met het formulier ‘Wijzigen lopende hypotheek’, dan ontvangt u van ons één offerte. In dat geval is het dus niet mogelijk om de verschillende opties met elkaar te vergelijken.  

Wat is het verschil tussen een TRAV en een TRAM?

Bij een Tussentijdse renteaanpassing met vergoeding (TRAV) betaalt u de vergoeding in één keer. Daarnaast betaalt u € 225 administratiekosten. U kunt dus direct profiteren van de actuele rente. Het voordeel van een TRAV is dat bij het bepalen van de vergoeding rekening wordt gehouden met de resterende vergoedingsvrije ruimte. De door u te betalen vergoeding zal daardoor lager zijn dan bij de Tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM). Meer informatie over de TRAV vindt u hier.

Bij een Tussentijdse renteaanpassing met middeling (TRAM) wordt de door u te betalen vergoeding uitgesmeerd over de nieuwe rentevastperiode. Dat doen wij via een opslag op de actuele rente. Deze opslag noemen wij de rentemiddelingsopslag. Daarnaast betaalt u € 225 administratiekosten. Bij het bepalen van de vergoeding bij een TRAM wordt geen rekening gehouden met de vergoedingsvrije ruimte. De vergoeding zal daardoor hoger zijn dan bij de TRAV. Het voordeel van de TRAM is dat u de rente tussentijds kunt aanpassen als u de vergoeding niet in één keer kunt of wilt betalen. Meer informatie over de TRAM vindt u hier

Hoe kan ik mijn Euriplus Rente (variabele rente) aanpassen naar vaste rente?

Als u een Euriplus Rente (variabele rente) heeft kunt u ervoor kiezen om deze rente aan te passen en voor een langere periode vast te zetten. U bent voor deze aanpassing geen vergoeding verschuldigd. Wel betaalt u € 225 aan administratiekosten. U kunt de aanpassing  zelf regelen in MijnWUB via het tabblad ‘Rente aanpassen’.  

Mijn saldo-opgave (overzicht financiële gegevens voor  belastingaangifte)
Ik heb een extra terugbetaling gedaan in december, maar deze staat niet op de saldo-opgave vermeld. Hoe komt dit?

De bedragen die in december ontvangen zijn, worden - voor zover mogelijk - op de saldo-opgave vermeld. Als de extra terugbetaling te laat ontvangen en verwerkt wordt, lukt het niet meer op dit op de saldo-opgave te vermelden. In dat geval wordt het bedrag op de saldo-opgave van het volgende jaar vermeld. Het is niet mogelijk een gecorrigeerde saldo-opgave te sturen.

Ik heb in het afgelopen jaar mijn lening terugbetaald, maar ik heb geen saldo-opgave ontvangen. Waarom niet?

Wij sturen altijd een saldo-opgave na de volledige terugbetaling van uw hypotheek. Deze wordt eenmalig en vrijwel direct na verwerking van de laatste betaling verstuurd. Dit kan dus op elk moment in het afgelopen jaar zijn. Die saldo-opgave kunt u gebruiken voor het invullen van uw belastingaangifte. U kunt uw saldo-opgave terugvinden op MijnWUB bij het tabblad ‘Documenten’. 

Ik heb een betalingsachterstand maar dat zie ik op de saldo-opgave niet staan, volgens mij klopt dit niet.

In de saldo-opgave is geen rekening gehouden met een eventuele betalingsachterstand. Op het saldo-overzicht staat alleen de berekende rente. De berekende rente is het bedrag dat u over het afgelopen jaar aan rente moest betalen. Heeft u een betalingsachterstand en heeft u dus niet alle berekende rente betaald? Dan moet u bij uw belastingaangifte alleen uitgaan van de daadwerkelijk door u betaalde rente. 

Wanneer worden de saldo-opgave (overzicht financiële gegevens voor belastingaangifte) verstrekt?

De saldo-opgave wordt één keer per jaar verstrekt. Dit gebeurt meestal eind januari of begin februari. U ontvangt uw saldo-opgave per post. U kunt uw saldo-opgave ook downloaden via MijnWUB.

Waar kan ik mijn saldo-opgave vinden om aangifte te doen bij de Belastingdienst?

U kunt uw saldo-opgave vinden via MijnWUB bij ‘documenten’.

Mijn situatie
Ik ga mijn woning verkopen en een woning huren. Kan ik een verklaring krijgen dat ik altijd correct heb betaald?

Ja, dat is mogelijk. Wanneer u altijd op tijd betaald heeft, geven wij een 'verklaring van goed betaalgedrag' af. Via het contactformulier kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Mag ik mijn woning (tijdelijk) verhuren? 

Nee, dat mag alleen als wij u hier expliciet en schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Als er toestemming wordt gegeven gaat dat altijd per brief, die ondertekend is door twee medewerkers van de bank. Meer informatie over het tijdelijk verhuren van uw woning en hoe u hiervoor toestemming kunt vragen leest u hier. Wilt u uw woning permanent verhuren? Dan dient u uw verzoek via uw financieel adviseur bij ons in te dienen. 

Hoe kan ik de tenaamstelling van een hypotheek wijzigen?

Dit is mogelijk in de volgende situaties:

In geval van overlijden van een schuldenaar.

Stuurt u ons dan een kopie van de overlijdensakte en een Verklaring van Erfrecht. U stuurt deze documenten naar: 

WestlandUtrecht Bank
Postbus 1211
3800 BE Amersfoort.

Zodra wij deze stukken van u hebben ontvangen, ontvangt u van ons een bevestiging van de gewijzigde tenaamstelling. 

In geval van ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid 

Het is mogelijk dat gedurende de looptijd van de lening één of meerdere personen worden ontslagen als schuldenaar van de lening. Er dient dan wel beoordeeld te worden of de overblijvende schuldenaar voldoende inkomen heeft om de lening alleen voort te zetten. En als de vertrekkende schuldenaar (mede) eigenaar is van de woning, dient deze het eigendom van de woning over te dragen aan de overblijvende schuldenaar. Een verzoek voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan alleen door een financieel adviseur bij ons worden ingediend. Aan het advies zijn kosten verbonden. Laat u zich van tevoren goed informeren over de hoogte van de kosten en welke dienstverlening daar tegenover staat.

Hoe vindt de automatische afschrijving plaats na het overlijden van een hypotheeknemer?

De automatische afschrijving van de maandtermijn van de bankrekening van de overledene zal iedere maand plaatsvinden. Afhankelijk of de bankrekening van de overledene ‘vrij’ is gegeven door de bank, zal dan ook daadwerkelijk de maandtermijn afgeschreven worden. Is de bankrekening niet ‘vrij’ gegeven dan zal de bank de automatische afschrijving storneren en zal de betaling door uzelf of een andere nabestaande handmatig overgemaakt moeten worden.

Wat is ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid?

Koopt u samen met uw partner een woning en ondertekent u allebei de hypotheekakte? Dan bent u beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de hypotheekschuld. Dit betekent dat u allebei verantwoordelijk bent voor het nakomen van alle gemaakte afspraken met betrekking tot de hypotheek. Als u dat niet doet, dan kan de bank u allebei aansprakelijk stellen voor de resterende schuld. Beëindigt u de relatie en wil één van u in de woning blijven wonen, dan wil de vertrekkende partner het eigendom van de woning en de aansprakelijkheid voor de hypotheekschuld meestal overdragen op de achterblijvende partner. We noemen dit ‘ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid’. Wij zullen moeten bepalen of de ‘blijvende schuldenaar’ de hypotheeklasten zelfstandig kan dragen. Het is dus noodzakelijk hiervoor toestemming te vragen. Ook als u borgstelling (door bijvoorbeeld ouders) wilt laten vervallen, dan is ontslag uit hoofdelijke aansprakelijkheid nodig. 

Een verzoek voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid kan alleen door een financieel adviseur bij ons worden ingediend. Aan het advies zijn kosten verbonden. Laat u zich van tevoren goed informeren over de hoogte van de kosten en welke dienstverlening daar tegenover staat. Meer informatie over ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid leest u hier
 

Waar kan ik terecht voor advies over ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid?

Ontslag  hoofdelijke aansprakelijkheid heeft gevolgen voor de hypotheek. Een verzoek kan daarom alleen door een financieel adviseur bij ons worden ingediend. Hij kan u helpen bij het inzichtelijk maken van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Aan het advies zijn kosten verbonden. Laat u zich van tevoren goed informeren over de hoogte van de kosten en welke dienstverlening daar tegenover staat. Meer informatie over ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid leest u hier. 

Wat is de werkwijze na het aanvragen van ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid?

Nadat uw financieel adviseur de aanvraag ingediend heeft, wordt beoordeeld of het inkomen voldoende is om de hypotheeklasten te blijven dragen en of wij nog andere documenten van u nodig hebben. Hebben wij alle benodigde documenten ontvangen? Dan beoordelen wij uw aanvraag. Bij een positieve beoordeling ontvangt u van ons een offerte voor de aanpassing van uw hypotheek. Meer informatie over ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid leest u hier. De administratiekosten voor ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid zijn € 225.

Kan ik zelf ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid aanvragen?

Nee, u kunt niet zelf een aanvraag doen. Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid heeft gevolgen voor de hypotheek. Een verzoek kan daarom alleen door een financieel adviseur bij ons worden ingediend. Hij kan u helpen bij het inzichtelijk maken van uw huidige en toekomstige financiële situatie. Aan het advies zijn kosten verbonden. Laat u zich van tevoren goed informeren over de hoogte van de kosten en welke dienstverlening daar tegenover staat. 

Terugbetalen
Wat is een terugbetaalnota?

Als u een indicatie wilt van het bedrag dat u nu zou moeten betalen om uw volledige lening of leningdeel terug te betalen, dan kunt u een voorlopige (pro-forma) terugbetaalnota opvragen. Hierin is de restschuld van de lening opgenomen, samen met de eventuele vergoeding die u moet betalen omdat u eerder terugbetaalt. Deze voorlopige terugbetaalnota is puur ter indicatie. Hieraan kunt u geen rechten ontlenen.

Weet u zeker dat u wilt terugbetalen, vraag dan een definitieve terugbetaalnota bij ons op. Deze nota is een eindafrekening van uw lening of leningdeel. Houdt u er rekening mee dat u deze nota één maand vóór de gewenste aflossingsdatum schriftelijk moet opvragen. 

Als u uw hypotheek wilt oversluiten naar een andere geldverstrekker of uw woning wil verkopen dan vraagt de notaris de definitieve terugbetaalnota bij ons op.

Veranderen mijn maandlasten na een extra terugbetaling?

Een extra terugbetaling leidt in veel gevallen tot verlaging van uw maandlasten. Wat dit precies voor u betekent, leest u in de brief die wij sturen na ontvangst van uw terugbetaling(en).

Regelt u de extra terugbetaling in MijnWUB? Dan ziet u direct een indicatie van uw nieuwe maandtermijn die u na de extra terugbetaling gaat betalen. 

Door de extra terugbetaling is uw nieuwe leningbedrag lager. Neem contact met ons op om te bepalen of u in aanmerking komt voor een lagere tariefklasse. Komt u hiervoor in aanmerking? Dan zullen wij de rente voor u aanpassen. Meer informatie over de tariefklasse vindt u hier.  

Let op: Het tussentijds aanpassen van uw tariefklasse en rente gaat niet automatisch, vergeet dus niet om dit aan te vragen.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van een extra terugbetaling?

De mogelijke voor- en nadelen van extra aflossen vindt u hier.

Wat zijn de aandachtspunten bij een extra terugbetaling?

De aandachtspunten bij extra aflossen vindt u hier.

Heb ik een financiële buffer nodig?

Het is verstandig om een financiële buffer achter de hand te houden voor onvoorziene uitgaven. Op de website van het Nibud kunt u eenvoudig berekenen welke minimale buffer het Nibud adviseert.

Waarom een vergoeding betalen bij eerder terugbetalen of bij een tussentijdse renteaanpassing? 

Informatie over waarom u soms een vergoeding betaalt vindt u hier.

Hoe wordt een te betalen vergoeding berekend?

Wij berekenen de te betalen vergoeding conform de AFM leidraad voor de vergoeding voor vervroegd aflossen. Bij het berekenen van de vergoeding wordt rekening gehouden met een overeengekomen aflosschema (lees: annuïtaire of lineaire aflossingen) en bedragen die zijn opgebouwd in een Lage Lasten Hypotheek of BankSpaar Loyaal Hypotheek. Bij aflossen en bij het afkopen van het renteverschil (TRAV) houden wij bij het berekenen van de vergoeding ook rekening met de vergoedingsvrije ruimte. In MijnWUB kunt u een specificatie zien van de eventuele vergoeding  die u verschuldigd bent voor een extra terugbetaling of een TRAV. 

Meer informatie waarom u soms een vergoeding betaalt 

Rekenvoorbeeld aflossing

Rekenvoorbeeld renteaanpassing

Renteherziening
Wat gebeurt er aan het eind van de rentevastperiode? 

Als uw rentevastperiode bijna voorbij is, moet u een nieuwe rentevastperiode kiezen.  Wij sturen u drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode een nieuw aanbod. Zo heeft u ruim de tijd om rustig en weloverwogen de keuze te maken voor een nieuwe rentevastperiode. Eventueel kunt u advies inwinnen bij uw financieel adviseur. Heeft u een lening met Euriplus Rente (variabele rente)? Dan wordt de rente automatisch opnieuw vastgesteld en krijgt u van ons steeds een brief wanneer uw rente wijzigt doordat het Euribortarief wijzigt.  

Veranderen mijn maandlasten bij een nieuwe rentevastperiode?

Een wijziging van de rentevastperiode leidt in veel gevallen tot een verandering van uw maandlasten. Wat dit precies voor u betekent, leest u in de brief die wij u sturen met de mogelijke nieuwe rentevastperiodes.

Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van een nieuwe rentevastperiode?

In het algemeen geldt: hoe langer de rentevastperiode, hoe hoger het rentepercentage. Daar staat tegenover dat u precies weet wat uw maandlasten zullen zijn tijdens deze periode. Er is geen ‘goede’ of ‘slechte’ rentevastperiode. Hoe langer u de rente vastlegt, hoe langer u de zekerheid heeft over de hoogte van uw maandlasten. Bij een kortere periode wijzigen uw maandlasten eerder en vaker. Uw persoonlijke situatie bepaalt wat voor u een goede keuze is. Als u dat wenst kunt u advies inwinnen bij uw financieel adviseur.

Welke rentevastperioden krijg ik aangeboden?

Drie maanden voor het aflopen van uw rentevastperiode ontvangt u een renteoverzicht. In dit overzicht ziet u alle rentevastperioden met daaraan gekoppeld een rentetarief waar u uit kunt kiezen. Dit tarief staat vast ongeacht of de rente in de drie maanden stijgt of daalt. Bij het aanbieden van de nieuwe rentevastperioden houden wij rekening met het einde van de looptijd van uw leningdeel. Rentevastperioden die het einde van de looptijd van uw leningdeel overschrijden bieden wij dus niet aan. Als u zelf geen keuze maakt wordt de rente voor eenzelfde periode vastgezet als de laatste rentevastperiode (of tot het einde van de looptijd als dat korter is). 

Overig
Ik wil geen gebruik meer maken van MijnWUB, kunt u mijn account verwijderen?

U kunt alleen zelf uw account verwijderen. Dit kunt u doen door te klikken op 'Verwijder mijn account' op de pagina ‘Mijn gegevens’.

Ik wil uitloggen, hoe doe ik dat?

Als u rechtsboven op MijnWUB op uw profiel klikt, kunt u kiezen voor 'Mijn gegevens' of 'Uitloggen'. Klik op 'Uitloggen'.

Ik wil graag feedback geven over MijnWUB. Op welke manier kan ik dit doen?

Onderaan iedere pagina staat een link 'Contact'. Hierin kunt u uw feedback en op- en aanmerkingen over MijnWUB meegeven. U moet hiervoor ingelogd zijn.

Waar kan ik de Gebruikersvoorwaarden vinden van MijnWUB?

Onderaan iedere pagina staat de link ‘Gebruikersvoorwaarden’. Hierin staat wat u kunt verwachten van MijnWUB en welke wijzigingen u zelf kunt doen.

Heeft u niet gevonden wat u zocht? Stel dan uw vraag via ons contactformulier.